Nederlandse consumenten zijn duur en vaak overbodig verzekerd

De consumenten in Nederland blijken veel geld uit te geven aan verzekeringen en zijn dan ook een van de duurst verzekerden op de wereld. Alleen Zwitserland blijft de Nederlanders qua uitgaven aan verzekeringen nog voor.
Nederlandse consumenten zijn duur verzekerd

Nederlandse consumenten zijn duur verzekerd

De consumenten in Zwitserland staan op de eerste plaats qua uitgaven voor verzekeringen en zijn gemiddeld 4.641 euro aan premies per jaar kwijt. Het Nederlandse volk staat in de wereldranglijst met betrekking tot de uitgaven aan verzekeringen op de tweede plaats met een gemiddelde van 4.090 aan premie op jaarbasis.

Overbodige verzekeringen
Dat de Nederlanders een van de duurst verzekerde volken is, komt onder meer doordat er overbodige verzekeringen worden afgesloten. Er is een onderzoek geweest van een verzekeringssite waaruit is gebleken dat ongeveer vijftig procent van de consumenten in Nederland in de afgelopen vijf jaar minimaal een keer een overbodige verzekering heeft afgesloten.

Het gaat bij overbodige verzekeringen onder meer om een verzekering voor de bril, maar ook om het verzekeren van een smartphone en bijvoorbeeld het verlengen van de garantie bij de aankoop van een wasmachine. Nederlandse consumenten kiezen graag voor zekerheid, maar dat kan ook leiden tot te goed verzekerd zijn.

Verplichte en noodzakelijke verzekeringen
Er zijn uiteraard verzekeringen die verplicht zijn, zoals de WA autoverzekering voor autobezitters en de zorgverzekering voor iedereen die in Nederland woont. Ook een opstalverzekering voor de woning is verplicht indien er een hypotheek op rust. Daarnaast zijn er verzekeringen die onmisbaar kunnen worden geacht, zoals de inboedelverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is niet verplicht, maar het is zeker aan te raden om daar wel over te beschikken. Er wordt namelijk dekking geboden aan particulieren die per ongeluk schade hebben toegebracht aan derden. Zo kan de schade die iemand toebrengt door per ongeluk een dure vaas bij de buren om te stoten vanuit de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren vergoed worden.

Een inboedelverzekering wordt eveneens aangeraden, want bij een brand kan de gehele inboedel verloren gaan. Wie in staat is om deze kosten zelf te dragen, kan daar uiteraard voor kiezen.

Te goed verzekerd
Een andere reden waarom consumenten in Nederland gemiddeld tot de duurst verzekerde volken behoren is doordat er vaak sprake is van te goed verzekerd zijn. Wie bijvoorbeeld een nieuwe auto heeft gekocht en daarvoor een all risk autoverzekering heeft afgesloten, kan na een aantal jaren voor een minder uitgebreide dekking kiezen.

De beperkt casco autoverzekering volstaat bijvoorbeeld namelijk prima voor een auto die ouder dan drie jaar is net als dat een WA autoverzekering voldoet bij auto’s van acht jaar of ouder. Wie de verzekering niet aanpast aan de leeftijd van de auto betaalt dan ook in verhouding een te hoge premie.

Consumenten in Nederland zijn niet geneigd om jaarlijks alle verzekeringen eens goed onder de loep te nemen. Daar waar miljoenen mensen in Nederland wel aan het einde van het jaar de premies van de zorgverzekeringen met elkaar vergelijken, wordt dat vaak bij de andere verzekeringen nagelaten.

Gepubliceerd op 19 februari 2014 om 10:49 uur.