Online sluiten verzekeringen populair

In 2012 werd bijna de helft van de nieuwe verzekeringen in Nederland via internet afgesloten. Dit blijkt uit onderzoek van GfK. Vooral verzekeren via de laptop blijkt enorm populair.

Wie nadenkt over het afsluiten of veranderen van een verzekering, gaat zich eerst oriënteren. Daarvoor gebruikt 61% van de mensen die een nieuwe verzekering gaan afsluiten de informatie die op internet te vinden is. Vervolgens zet een heel groot deel daarvan ook de stap om de polis op internet af te sluiten. 

Inmiddels wordt 48% van de nieuwe polissen via internet afgesloten. De andere 13% kiest na de oriëntatie alsnog voor een ander kanaal om de polis in orde te maken: telefonisch, bij een bankkantoor of via een tussenpersoon. Natuurlijk zijn er ook mensen die hun eigen computer niet gebruiken bij de zoektocht naar de beste nieuwe polis. In totaal sluit 52% (dat is inclusief de eerdergenoemde 13%) de polis nog niet via het wereldwijde web.

Bij de speurtocht door verzekeringsland wordt vooral de laptop gebruik: 52% van de online gesloten polissen komt via een laptop tot stand. De desktopcomputer werd bij 43% van de polissen gebruikt. De overige 5% ging via de tablet of smartphone. Die laatste twee worden vooral benut om te oriënteren: 11% gebruikt daarvoor een tablet, 5% de smartphone.

GfK constateert dat veel verzekeraars hun website nog niet hebben aangepast op gebruik via de tablet of smartphone. Terwijl de verwachting wel is dat steeds meer consumenten deze apparaten gaan gebruiken in het aankoopproces van financiële producten. Werk aan de winkel dus, voor de sitebouwers van de verzekeraars.

Gepubliceerd op 12 maart 2013 om 9:05 uur.