Onzekerheid over verlaging premie zorgverzekering 2014

Het optimisme van minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, over een mogelijke verlaging van de premie zorgverzekering voor 2014 is wat voorbarig geweest. Het is namelijk allerminst zeker dat de winsten van de zorgverzekeraars worden doorberekend naar een lagere premie.
Verlaging zorgpremie nog niet zeker

Verlaging zorgpremie nog niet zeker

In het Financieele Dagblad werd het optimisme van minister Schippers onlangs tegengesproken. Het is namelijk helemaal niet vanzelfsprekend dat de premie van de zorgverzekering in 2014 omlaag gaat door de winsten die de zorgverzekeraars hebben gemaakt. De hoge winsten van de zorgverzekeraars zouden volgens minister Schippers absoluut moeten resulteren in lagere premies voor de zorgverzekering. Menzis en Achmea hebben deze optimistische veronderstelling getemperd door te melden dat de winsten niet met absolute zekerheid tot een lagere zorgpremie leiden.

Zorgverzekeraars krijgen volgens de topman van Menzis, Roger van Boxtel, steeds vaker te maken met extra zorgtaken. Achmea heeft bovendien laten weten dat in 2013 de premies van de zorgverzekering al op een lager niveau terecht zijn gekomen en dat er aan de andere kant sprake is van een stijging van de kosten.

In 2012 hebben de zorgverzekeraars de winsten zien verdubbelen naar een totaalbedrag van 1,4 miljard euro. De winst is volgens de topman van Menzis dit jaar al voor een deel ten goede gekomen aan de verzekerden doordat er in 2013 een premieverlaging van een procent is doorgevoerd. Het is volgens de zorgverzekeraars nu echter hoogst onzeker of de verdubbeling van de winst ook het komend jaar een lagere premie van de zorgverzekering tot gevolg hebben.

Gepubliceerd op 5 september 2013 om 11:05 uur in de categorie zorgverzekering.