Opmerkelijke werkwijze Zilveren Kruis ten aanzien van pgb-houders

De werkwijze van Zilveren Kruis om pgb-houders een verklaring te laten tekenen om afstand te doen van het recht een klacht in te dienen of rechtszaak aan te spannen, is opmerkelijk. De verzekeraar zou dit volgens consumentenprogramma Radar in een brief aan pgb-houders hebben gevraagd.
Zilveren Kruis zou volgens Radar pgb-budgethouders wurgcontracten aansmeren

Zilveren Kruis zou volgens Radar pgb-budgethouders wurgcontracten aansmeren

Uit een brief, in handen van Radar, blijkt dat Zilveren Kruis vorige week een brief heeft gestuurd naar 185 veelal verstandelijk beperkte en/of kwetsbare cliënten. In de brief werd gevraagd afstand te doen van het recht op een rechtszaak en op het indienen van een klacht. Het zou gaan om mensen van wie de hulpverleners mogelijk voor tienduizenden euro’s fraude hebben gepleegd. Zilveren Kruis meldt dat, als de cliënt niet meewerkt, de vordering zelf zal moeten betalen. Volgens het consumentenprogramma Radar staat er ook in de brief dat cliënten de getroffen regeling geheim moeten houden. In een reactie laat de zorgverzekeraar weten dat het voor de betreffende klanten geld van het persoonsgebonden zorgbudget (pgb) gaat proberen terug te halen bij vijf zorgaanbieders.

Werkwijze Zilveren Kruis

De werkwijze van Zilveren Kruis wordt onder andere door Kamerleden hard onderuitgehaald. In de uitzending van Radar maandagavond spreekt Tweede Kamerlid Mona Keijzer (CDA) van ‘machtsmisbruik en onwettig’. Eerder heeft het consumentenprogramma de problematiek omtrent pgb’s al aan de kaak gesteld. Zilveren Kruis zou nu geld willen terugvorderen van zorgverleners die eerdere aanslagen ontvingen van tienzuiden euro’s. “Als blijkt dat de pgb-houder inderdaad gedupeerd is door de zorgaanbieder en zelf geen rol heeft gehad bij de fraude, neemt het zorgkantoor de vordering over en probeert het geld bij de zorgaanbieder terug te vorderen. De vordering wordt dan niet op de budgethouder verhaald”, aldus Zilveren Kruis tegenover Nu.nl.

Fragment uitzending Radar 22 februari 2016
Bron: fragment uitzending Radar 22 februari 2016

Terugvordering

Er wordt nu onderzocht of de pgb-houders zelf een rol hebben gespeeld in de fraudezaak. De betrokken pgb-houders zijn nu gevraagd om een afstandsverklaring te tekenen. Mochten zij deze niet ondertekenen, dan komen de kosten van de vordering bij de cliënten zelf te liggen. Alleen wanneer blijkt dat de pgb-houder zelf niet betrokken is bij de fraude en zelf gedupeerd is, worden de kosten door de verzekeraar overgenomen.

Afstandsverklaring

Het is opmerkelijk te noemen dat men gevraagd wordt een afstandsverklaring te tekenen. Dat zou namelijk niet alleen betekenen dat de cliënt afstand doet van het recht op het indienen van een klacht of rechtszaak, maar men verklaart ook automatisch verantwoordelijk te zijn voor de hoge schuld. Kamerleden hebben dan ook verontwaardig gereageerd op de Radar-uitzending. Verschillende Kamerleden hebben aangekondigd vragen te gaan stellen over de werkwijze van Zilveren Kruis.

Gepubliceerd op 23 februari 2016 om 14:52 uur in de categorie zorgverzekering. Geactualiseerd op 16 november 2016 om 11:37 uur.