Overlijdensrisicoverzekering wordt steeds goedkoper

Uit onderzoek van MoneyView blijkt dat de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen in het afgelopen jaar met 4,5 procent gezakt zijn. Het kan lonend zijn om bestaande verzekeringen te beëindigen en nieuwe af te sluiten.
Premies overlijdensrisicoverzekering fors gedaald

Premies overlijdensrisicoverzekering fors gedaald

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de overlijdensrisicoverzekering sinds 2002 met maar liefst 50 procent goedkoper is geworden. Het kan vaak uit om lopende verzekeringen te beëindigen en om nieuwe verzekeringen af te sluiten, maar pas hier wel mee op.

Waardoor is de premie van de overlijdensrisicoverzekering gezakt?
De daling is voor een groot deel toe te schrijven aan een drietal ontwikkelingen. Ten eerste worden wij gemiddeld steeds ouder. Hierdoor worden de verzekeringen die uitkeren bij overlijden steeds goedkoper. Een tweede positieve ontwikkeling is de toenemende concurrentie en de transparantie. Via het internet kunt u de diverse overlijdensrisicoverzekeringen eenvoudig vergelijken. Dit komt niet alleen de transparantie, maar ook de onderlinge concurrentie ten goede. Een derde ontwikkeling is de afschaffing van de in de premie verwerkte provisie. De provisie is sinds 1 januari 2013 vervangen door advies- en bemiddelingskosten.

Let op advies- en bemiddelingskosten
Bij het afsluiten van een nieuwe verzekering moet u wel rekening houden met de advies- en bemiddelingskosten. Deze worden u nu rechtstreeks door de adviseur in rekening gebracht bij de klant. U moet ongeveer rekening houden met €150 tot €250 aan advies- en bemiddelingskosten. Bij het opnieuw afsluiten bent u afhankelijk van het acceptatiebeleid van de verzekeraar. Er bestaat een kans dat bijvoorbeeld uw gezondheidsverklaring aanleiding geeft om de verzekering niet te accepteren. Zeg de oude verzekering pas op vanaf het moment dat de nieuwe verzekering is afgesloten.

Gepubliceerd op 21 januari 2014 om 10:32 uur.