Peerby Garantie: nieuwe leenverzekering voor consumenten

Via Peerby kunnen mensen in de buurt spullen van elkaar lenen. Er is nu voor het uitlenen van spullen een speciale leenverzekering ontwikkeld in samenwerking met Centraal Beheer Achmea in de vorm van de Peerby Garantie.
Met extra zekerheid spullen via Peerby uitlenen met speciale leenverzekering

Met extra zekerheid spullen via Peerby uitlenen met speciale leenverzekering

Bij het uitlenen van spullen aan mensen in de eigen buurt, kan er wel eens schade optreden. Tot op heden was daar niets voor geregeld en werd eventueel schade al dan niet onderling opgelost. Om problemen te voorkomen, kunnen consumenten nu echter een leenverzekering afsluiten. Dat verlaagt niet alleen de drempel om spullen uit te lenen, maar voorkomt ook dat goede relaties met de buren in gevaar komt als er schade ontstaat.

Behoefte van leden
Naar aanleiding van een experiment dat door Peerby is uitgevoerd onder leden, bleek dat de behoefte aan zekerheid met betrekking tot het uitlenen van spullen groot is. Er kan namelijk altijd een ongelukje gebeuren met spullen die zijn uitgeleend. Het experiment heeft uitgewezen dat de beste oplossing een miniverzekering zou zijn. Het is namelijk zo dat de aansprakelijkheidsverzekering niet altijd dekking biedt in situaties, waar schade ontstaat. Aangezien er nog geen verzekering voor het uitlenen van spullen bestond, werd gekeken naar de mogelijkheden om dat wel te realiseren.

Centraal Beheer
Centraal Beheer Achmea is een verzekeraar die op het gebied van de deeleconomie al langer actief is, zoals voor het verzekeren van auto´s via SnappCar. Peerby kwam dan ook bij deze verzekeraar uit om het idee voor een verzekering voor het uitlenen van spullen verder te ontwikkelen.

De leenverzekering is op basis van de samenwerking tussen Peerby en Centraal Beheer ontwikkeld en heeft concrete vormen aangenomen met de Peerby Garantie. Het is overigens voor iedereen die via Peerby spullen uit wil lenen optioneel om daarvoor een leenverzekering af te sluiten. Het lenen en uitlenen via dit platform zal in de basis namelijk altijd gratis blijven.

Extra zekerheid
Wie graag spullen uitleent, maar wel extra zekerheid wil hebben als er zich een situatie voordoet met schade, kan voor de Peerby Garantie kiezen. Overigens geldt dat beide partijen deze keuze kunnen maken, want de leenverzekering is beschikbaar voor de lener en de uitlener. De lener is de partij die de kosten van de garantie bepaalt. Het is de vraag of met deze nieuwe leenverzekering meerdere mensen besluiten om vaker spullen uit te lenen nu er voor extra zekerheid kan worden gekozen.

Leden van Peerby kunnen met de keuze voor een leenverzekering op onbezorgde wijze nog meer en vaker spullen uitlenen aan mensen in de buurt. Dat betekent voor het platform dat er een eerste verdienmodel ontstaat, waarmee de kosten gedragen kunnen worden. De echte waarde van het platform wordt echter gerealiseerd door de leden zelf en de spullen die uitgewisseld worden met mensen in de eigen omgeving. Met het nieuwe verdienmodel wordt er extra waarde gecreëerd voor de leden door het aanbieden van een stukje extra zekerheid.

Leden in Amsterdam kunnen als eerste de keuze maken voor het afsluiten van een leenverzekering, waarna in de loop van het jaar de rest van Nederland aan de beurt komt.

Gepubliceerd op 14 januari 2015 om 11:08 uur. Geactualiseerd op 29 juni 2016 om 10:16 uur.