Premie autoverzekering het hoogst voor Rotterdammers

Er zit nogal wat verschil in de hoogte van de premie WA autoverzekering in delen van Nederland. Zo is gebleken dat de Rotterdammers met een auto voor de WA verzekering de hoogste premie moeten betalen.
Rotterdammers betalen het meest voor de premie van de WA autoverzekering

Rotterdammers betalen het meest voor de premie van de WA autoverzekering

Er is een onderzoek uitgevoerd door een vergelijkingssite, waaruit is gebleken dat Rotterdammers het meeste kwijt zijn aan een autoverzekering met de dekking wettelijke aansprakelijkheid. De premie voor de autobezitters in Rotterdam bedraagt gemiddeld 540 euro per jaar en daarmee is de gemeente het duurste van Nederland met betrekking tot de WA-verzekering.

Zuidhorn goedkoopste gemeente

Zuidhorn in de provincie Groningen blijkt de goedkoopste gemeente te zijn om een auto voor de wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren. De premie ligt daar op een gemiddelde van 311 euro per jaar. In Friesland zijn er eveneens gemeenten waar de premie van de autoverzekering voor de wettelijke aansprakelijkheid goedkoop uitvalt. In Franekeradeel ligt de gemiddelde premie op jaarbasis op een bedrag van 342 euro en in Sudwest Frysland betaalt de autobezitter gemiddeld een premie van 362 euro.

In de gemeente Groningen betalen bezitters van auto’s in de gewichtsklasse tussen 1101 kilo en 1.200 kilo gemiddeld 150 euro minder dan degene die in Rotterdam een auto in dezelfde gewichtsklasse bezit. In Rotterdam wordt voor een auto in de genoemde gewichtsklasse een bedrag van gemiddeld 586 euro per jaar betaald en in Groningen een gemiddeld bedrag van 433 euro.

Er is bij de analyse uitgegaan van autobezitters in de leeftijdsgroep tussen 30 en 60 jaar, waarbij er geen rekening is gehouden met schadevrije jaren. Daarbij is er gekeken naar auto’s in de gewichtsklasse tussen 900 en 1.200 kilo. De premies van WA autoverzekering zijn eenvoudig te vergelijken doordat de dekking vrijwel gelijk is.

Premiebepalende factoren

Bij het vaststellen van de premie van de autoverzekering wordt er door de verzekeraar altijd naar een combinatie van factoren gekeken. Zo wordt er onder meer gekeken naar de gewichtsklasse waar de auto onder valt, maar wordt ook de leeftijd van de autobezitter meegenomen als factor voor het vaststellen van de hoogte van de premie.

Het schaderisico is het uitgangspunt om de hoogte van de premie van de autoverzekering vast te stellen. Dat is ook een reden waarom de bevolkingsdichtheid van een bepaald postcodegebied een van de bepalende factoren is. Verder wordt er voor het vaststellen van de individuele premie ook gekeken naar het aantal schadevrije jaren dat is opgebouwd.

Rotterdam blijkt op basis van de gegevens uit het onderzoek dat door Independer is uitgevoerd een gemeente te zijn, waar het schaderisico door verzekeraars hoog wordt geacht. Overigens zijn Den Haag en Amsterdam eveneens gemeenten met een hoog schaderisico. In Den Haag betaalt de autobezitter jaarlijks een gemiddelde premie van 528 euro voor de WA verzekering en in Amsterdam bedraagt de gemiddelde premie op jaarbasis 526 euro.

Uiteraard zijn er per verzekeraar verschillen en daarom is het ook van belang om voor het afsluiten van een autoverzekering een vergelijking te maken tussen verzekeraars. Op die manier kan er nog geld op de premie worden bespaard.

Gepubliceerd op 11 september 2014 om 8:41 uur in de categorie autoverzekering.