Premie autoverzekering op basis van rijgedrag jongeren

Jongeren betalen in verhouding tot andere autobezitters een hoge premie voor de autoverzekering. Er is nu een proef gestart om het rijgedrag van jongeren te koppelen aan de hoogte van de premie van de autoverzekering.
Rijgedrag jongeren wordt wellicht gekoppeld aan premie autoverzekering

Rijgedrag jongeren wordt wellicht gekoppeld aan premie autoverzekering

Jongeren worden bij het afsluiten van een autoverzekering geconfronteerd met een hoge premie. Dat komt doordat het risico op schade door jongeren in het verkeer hoger wordt geschat door verzekeraars en dat wordt vertaald in een hogere premie.

Er is nu door het VKG in samenwerking met Mobile Red een proef gestart. In de proef zal het rijgedrag van jongeren worden gekoppeld aan de hoogte van de premie van de autoverzekering.

Track & Trace kastje

Het uitgangspunt van de proef om het rijgedrag van jongeren te koppelen aan de verzekering voor de auto is dat een lager tarief zou moeten worden betaald. Het tarief wordt dan gelijkgesteld aan de premie die bestuurders van 24 jaar kwijt zijn aan de premie. Dat kan wel tot 45 procent schelen op de premie van de autoverzekering.

De lagere premie voor jonge bestuurders kan gehandhaafd worden als jongeren zich aan de maximale snelheid houden. Dat moet natuurlijk gecontroleerd worden. De controle op het niet overschrijven van de maximale snelheid vindt plaats door een Track & Trace kastje in de auto te plaatsen en aan te sluiten op de OBD-connector.

Het is een proeftraject om in de praktijk ervaring op te kunnen doen met het systeem. Tijdens de proef worden verschillende aspecten getest. Zo word er gekeken naar de technische snelheidsmeting en naar de uitvoering van de financiële handelingen met betrekking tot de premies.

Melding bij overtreding snelheid

Door het plaatsen van een Track & Trace kastje worden er bepaalde gegevens onthouden. Ook wordt de gereden snelheid aan de maximale snelheid getoetst. Deze gegevens vormen de basis voor het al of niet verhogen van de premie van de autoverzekering.

Op het moment dat er sprake is van een overtreding van de maximale snelheid en daarbij de ingestelde norm is overschreven, volgt er een melding. De bestuurder en de verzekeraar worden van deze melding op de hoogte gesteld. Elke melding zal tot gevolg hebben dat er bij de premie van de autoverzekering voor de volgende maand een opslag zal worden berekend. Wordt een volgende maand geen snelheidslimiet overschreden, dan volgt de maand erop weer de lage premie van de autoverzekering.

Het is in principe een beloningssysteem voor jongeren. Als jongeren zich keurig aan de snelheidslimieten houden, dan kunnen zij profiteren van een lagere premie. Een overtreding wordt bestraft met een hogere premie. Jonge bestuurders met verantwoord rijgedrag worden met dit systeem beloond. Indien de proef succesvol blijkt te zijn, dan kan het koppelen van het rijgedrag aan de premie wellicht voor alle jonge bestuurders gaan gelden.

Overigens is deze proef niet het eerste middel dat tracht om het rijgedrag en de premie van de autoverzekering te koppelen. Zo zijn er in het verleden al plannen geweest van verzekeraars die snelheidsduivels meer premie willen laten betalen. Hier is echter nog geen concreet gevolg aan gegeven.

Gepubliceerd op 24 april 2014 om 13:24 uur in de categorie autoverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:25 uur.