Premie zorgverzekering 100 euro te hoog op jaarbasis

Consumenten in Nederland blijken op jaarbasis 100 euro te veel aan premie zorgverzekering kwijt te zijn. Dat komt doordat verzekeraars vergoeding bieden voor behandelingen van zorgverleners, waarmee geen overeenkomst is gesloten.
Verzekerde betaalt te veel premie zorgverzekering

Verzekerde betaalt te veel premie zorgverzekering

Wim Groot is hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht en heeft berekend dat de premie van de zorgverzekering veel te hoog is vastgesteld. Als wordt uitgegaan van 10 miljoen verzekerden die premie betalen voor de zorgverzekering, dan gaat het op jaarbasis om ongeveer een miljard euro per jaar. Dat komt weer neer op 100 euro per persoon.

Vergoeding van zorg

Volgens de wet moeten verzekeraars op dit moment nog behandelingen vergoeden van zorgverleners, waarmee geen overeenkomst is gesloten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het advies gegeven om de wet te wijzigingen, zodat verzekeraars op een meer efficiënte manier de zorginkoop kunnen regelen.

Door een aanpassing van de wet kunnen de verschillen tussen premies en pakketten toenemen. Dat leidt er weer toe dat niet alle verzekerden een bijdrage hoeven te leveren aan ineffectieve of zelfs overbodige zorg.

Er ligt op dit moment een wetsvoorstel voor het aanpassen van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van dit artikel zijn verzekeraars nu nog verplicht om zorg te vergoeden indien een verzekerde naar een zorgaanbieder gaat, waar geen overeenkomst mee is.

Overbodige zorg

In het afgelopen jaar is er een situatie geweest, waarin een verzekeraar geen overeenkomst wilde aangaan met een zorgverlener, die afkickreizen aanbood. De betreffende verzekeraar had zelf namelijk al voldoende verslavingszorg ingekocht. De extra zorg voor afkickreizen voor verslaafden aan drank en drugs naar Zuid-Afrika werd te kostbaar en overbodig gevonden.

In bovenstaande situatie werd de verzekeraar door de rechter op basis van artikel 13 uit de Zorgverzekeringswet toch verplicht om 75 procent tot 80 procent van de afkickreis naar Zuid-Afrika te vergoeden.

Uit het bovenstaande voorbeeld komt naar voren dat consumenten in Nederland indirect via het betalen van de premie zorgverzekering ook een bijdrage leveren aan dergelijke kostbare afkickreizen. Overigens zijn er ook andere vormen van zorg, waarbij vraagtekens kunnen worden gesteld bij het effect. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om boomknuffeltherapie te volgen.

Zorgpremie kan wellicht verder dalen

Zorginstellingen die voor bepaalde zorg geen contract hebben met een verzekeraar krijgen voor behandelingen 75 procent betaald. Dat is dan ook niet direct een stimulans voor zorgaanbieders om maatregelen te nemen voor het aanbrengen van verbeteringen in de zorg.

Het bovenstaande kan weer leiden tot zorg die van een lagere kwaliteit is dan de zorgverzekeraar graag zou zien. Bovendien houdt dit een te hoge premie van de zorgverzekering in stand, want verzekeraars moeten er ook voor zorgen over reserves te beschikken.

De reserves zijn dan weer bedoeld om zorg te vergoeden aan zorgaanbieders waar geen overeenkomst mee is. Het is namelijk vooraf lastig te bepalen hoeveel kosten de verzekeraars kwijt zijn aan zorg die door niet-gecontracteerde instellingen wordt geleverd.

Met het doorvoeren van de wetswijziging, zijn verzekeraars niet meer verplicht om vergoedingen te verstrekken aan instellingen, waar geen contract mee is afgesloten. De zorg kan dan efficiënter worden ingekocht, waarna de premie van de zorgverzekering wellicht kan dalen.

Gepubliceerd op 12 maart 2014 om 9:45 uur in de categorie zorgverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:23 uur.