Provisieverbod van kracht

De start van het nieuwe jaar betekent een heftige verandering in de financiële dienstverlening. Sinds 1 januari 2013 moet de financieel adviseur zijn klanten een rekening gaan sturen voor zijn werkzaamheden.
Financieel advies was al niet gratis - dat wordt door het provisieverbod duidelijker.

Financieel advies was al niet gratis - dat wordt door het provisieverbod duidelijker.

Het was al enige tijd geleden aangekondigd: een provisieverbod. Financieel adviseurs mogen niet meer betaald worden door de banken en verzekeraars waarvan ze producten aanraden bij hun klanten. Terwijl tot op heden heel gebruikelijk was: de tussenpersoon ontving provisie van de financiële instelling, voor de klant leek het advies en het overige werk van zijn 'mannetje' gratis te zijn.

Dit systeem lokte min of meer uit tot advies waarbij de klant niet centraal stond. De provisies verschilden per bank of verzekeraar. Dat gaf een - zo noemde de AFM het ooit - 'perverse prikkel' tot advies waarbij de hoogte van de provisie belangrijker was dan het belang van de klant.

Na verschillende maatregelen om dit te veranderen is dan uiteindelijk een provisieverbod afgekondigd. Dit geldt voor adviesgevoelige producten, zoals hypotheken, levensverzekeringen, uitvaartpolissen, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, betalingsbeschermers, overlijdensrisicoverzekeringen, bankspaarproducten en deelnemingen in een beleggingsfonds. Wie één van deze producten afsluit, zal hiervoor een rekening ontvangen. Daardoor moet het product zelf goedkoper uitpakken dan voorheen. De bank of verzekeraar hoeft immers geen provisie meer uit te betalen.

Voor eenvoudige schadeverzekeringen zoals de autoverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering, reisverzekering en zorgverzekering is het provisieverbod niet aan de orde.

Gepubliceerd op 8 januari 2013 om 9:49 uur.