Rijders in Honda claimen relatief vaker schade via autoverzekering

Eigenaren van een Honda zijn in 2014 relatief gezien het vaakst betrokken geweest bij ongelukken in het verkeer. Dat brengt met zich dat er in verhouding ook vaker door hen een claim via de autoverzekering is ingediend.
Rijders in Honda relatief gezien de grootste brokkenmakers in het verkeer

Rijders in Honda relatief gezien de grootste brokkenmakers in het verkeer

De rijders in een Honda zijn het afgelopen jaar 7.1 keer per duizend auto´s van het merk betrokken geweest bij een ongeluk in het verkeer. Overigens zijn er nog meer merken, waarvan het opvallend is dat er relatief veel verkeersongelukken gebeuren. Dat is namelijk ook het geval bij de eigenaren van een Volkswagen en Mercedes-Benz. Deze informatie komt van NU.nl die de gegevens van Rijkswaterstaat onderzocht heeft.

De meeste claims via autoverzekeringen in absolute zin komen binnen van bezitters van Volkswagens. Dat is ook logisch, want van dit merk worden in Nederland de meeste auto´s verkocht en deze wagens zijn absoluut gezien dan ook vaker bij een verkeersongeluk betrokken.

Ongevallen en kleur van de auto

Naast dat er voor het aantal claims via autoverzekering per automerk een onderscheid gemaakt kan worden, geldt dat opvallend genoeg ook ten aanzien van de kleur. Auto´s met de kleur oranje hebben verhoudingsgewijs vaak een ongeluk gehad. Er zijn in totaal 20.691 wagens oranjegekleurd in Nederland en daarvan zijn er 127 auto´s betrokken geweest bij een verkeersongeluk. Dat komt op 6,14 ongevallen per duizend wagens neer. Per duizend auto´s geldt dat witte wagens 4,7 keer bij een ongeluk betrokken zijn geweest en zwarte wagens 4.0 keer.

Er is tijdens het onderzoek naar de gegevens van Rijkswaterstaat ook gekeken naar het tijdstip, waarop de meeste ongelukken in het verkeer zijn ontstaan. In 2014 blijken de meeste verkeersongevallen zich op donderdagen te hebben voorgedaan tussen 17.00 uur en 18.00 uur. Op dinsdag tussen 03.00 uur en 04.00 uur zijn vorig jaar het minst aantal ongelukken gebeurd.

Gevaarlijke wegen

Er zijn een aantal wegen waar relatief gezien vaker ongelukken voorkomen met voertuigen. Zo worden de wegen met een maximale snelheid van 60 kilometer per uur relatief gezien als het meest gevaarlijk beschouwd. Bovendien is er op ongelukken op dergelijke wegen vaak sprake van slachtoffers. Daarbij kan het gaan om slachtsoffers met minder ernstig letsel, maar ook met een dodelijke afloop.

Als er weer naar absolute aantallen wordt gekeken, dan komt uit het onderzoek naar voren dat de wegen met een maximale snelheid van 50 kilometer per uur het gevaarlijkst zijn. Meer dan de helft van alle verkeersongelukken met slachtoffers komen voort uit ongevallen op dergelijke wegen. Bovendien vallen op de wegen waar maximaal 50 kilometer per uur mag worden gereden de meeste dodelijke slachtoffers.

Wettelijke aansprakelijkheid en autoverzekering

De verplichting voor iedere eigenaar van een auto om een WA autoverzekering af te sluiten, maakt dat indien er schade wordt veroorzaakt deze vergoed kan worden vanuit de autoverzekering. Met de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering wordt namelijk schade vergoed die in het verkeer aan derden wordt toegebracht. Schade aan de eigen auto wordt met deze polis niet gedekt, maar daar biedt een uitgebreidere dekking van de autoverzekering weer uitkomst voor.

Gepubliceerd op 30 oktober 2015 om 12:36 uur in de categorie autoverzekering.