Rijgedrag gaat premie autoverzekering bepalen

Deze maand zal Fairzekering als nieuwe verzekeraar de testfase afronden, waarin gegevens van bestuurders zijn verzameld om op basis daarvan het risico op schade te bepalen. Het rijgedrag heeft op die manier invloed op de hoogte van de premie.
Zelf aan de hand van rijgedrag invloed uitoefenen op premie autoverzekering

Zelf aan de hand van rijgedrag invloed uitoefenen op premie autoverzekering

Fairzekering is de eerste verzekeraar die gaat starten met het vaststellen van de premie van de autoverzekering op basis van het rijgedrag. Er is een uitgebreide testfase geweest die deze maand zal worden afgrond. Daarna gaat de verzekeraar officieel van start met het aanpassen van de premie op basis van het rijgedrag.

Gedrag van bestuurder

Het gedrag van de bestuurder in de auto wordt via een kastje geregistreerd. De gegevens worden vervolgens naar de verzekeraar verzonden. Daar vindt vervolgens een analyse plaats om vast te stellen wat het risico op schade zal zijn.

Het is de eerste verzekeraar in Nederland die op deze wijze de hoogte van de premie van de autoverzekering gaat vaststellen door gegevens van het rijgedrag te verzamelen. Er kan aan een verzekerde bij wie een laag risico wordt vastgesteld een hoge korting worden verstrekt.

Tot 35 procent korting op autoverzekering

De korting op de premie van de autoverzekering kan bij weinig risicovolle bestuurders wel oplopen tot 35 procent. Overigens gaat het bij het vaststellen van het risico aan de hand van het rijgedrag om een combinatie van factoren. Hans Gerritsen heeft als een van de oprichters van Fairzekering laten weten dat bijvoorbeeld een bestuurder die een keer te hard rijdt, ook in aanmerking kan komen voor een korting.

Als uit de gegevens echter blijkt dat een verzekerde zich constant niet aan de snelheid blijkt te houden en er zich situaties voordoen, waarbij er vaker plotseling hard geremd wordt, dan is er uiteraard sprake van meer risicovol gedrag. De premie van de autoverzekering kan daar dan op worden aangepast.

De verzekerde wordt beloond als er een rijgedrag wordt gehanteerd dat aansluit bij de verkeersregels en waarbij de bestuurder weinig risico neemt in het verkeer dat aanleiding kan zijn voor het ontstaan van schade.

Toekomstbeeld

Het ligt in de lijn der verwachting dat er meer verzekeraars het gedrag van verzekerden mee zullen nemen bij het vaststellen van de hoogte van de premie. Dat wordt door alle technologische ontwikkelingen ook steeds eenvoudiger. Het risico van gedrag kan zo op meer individuele wijze worden bepaald in plaats van algemene risicofactoren op doelgroepen los te laten.

De mogelijkheid voor verzekerden om zelf invloed uit te oefenen op de hoogte van de premie door het rijgedrag aan te passen, is uiteraard voor velen aanleiding om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Er zal bewuster worden gereden en daardoor zal er ook minder schade ontstaan.

Het toekomstbeeld met betrekking tot de beoordeling van individueel gedrag kan ook invloed hebben op ander type gedragingen, zoals het aanhouden van een gezonde levensstijl. De consument zal er dan wel mee in moeten stemmen dat er gegevens over het gedrag in het bezit komen van de verzekeraar en dat zal waarschijnlijk niet door iedereen als een wenselijke situatie worden beschouwd.

Gepubliceerd op 6 augustus 2014 om 13:00 uur in de categorie autoverzekering.