Vaker beroep op inboedelverzekering door ongelukken met elektriciteit

In en rond het huis is de kans op een ongeluk groot. Het gaat dan niet alleen om valpartijen, maar ook om ongelukken met elektriciteit. In 2014 is er een stijging geweest van dergelijke ongevallen en is er vaker een beroep op de inboedelverzekering gedaan.
Wasdroger en meterkast grootste oorzaken voor ongelukken met elektriciteit

Wasdroger en meterkast grootste oorzaken voor ongelukken met elektriciteit

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Kiwa Technology in opdracht van Netbeheer Nederland is gebleken dat in 2014 er sprake is geweest van een stijging van het aantal ongelukken met elektriciteit in huis. In het onderzoek zijn alleen de gegevens betrokken van gemelde registraties van ongelukken met elektriciteit. Het daadwerkelijke aantal kan dan ook hoger liggen dan het geconstateerde aantal van 371 ongelukken met elektriciteit.

Brand in huis

Brand in huis kan door een ongeluk met elektriciteit ontstaan en kan leiden tot schade en die schade kan geclaimd worden als er sprake is van een inboedelverzekering. Ongelukken met elektriciteit kunnen er echter ook voor zorgen dat personen gewond raken of zelfs overlijden. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er door dergelijke ongelukken met elektriciteit er vier personen zijn overleden en ruim honderd personen gewond zijn geraakt.

Op het gebied van ongelukken met elektriciteit, waardoor brand kan ontstaan, is er het vaakst sprake van een defect in de meterkast of een defect in de wasdroger. De onderzoeker stelt dat er daarbij doorgaans sprake is van ongelukken als gevolg van het menselijk handelen.

Brand voorkomen

Bij het gebruiken van elektrische apparaten in het huis bestaat er altijd een kans op het ontstaan van brand. Brand kan ook door andere oorzaken ontstaan, bijvoorbeeld door een pan op het vuur laten staan of door een brandende kaars die een gordijn in vuur en vlam zet. Kortsluiting kan eveneens tot brand leiden net als dat er nog tal van andere oorzaken zijn te benoemen.

Om te voorkomen dat er een beroep op de inboedelverzekering gedaan moet worden als gevolg van brand in huis kunnen er meerdere maatregelen getroffen worden. Om te beginnen het zorgvuldig omgaan met de wasdroger, want in ruim 21 procent van de ongelukken met elektriciteit betreft het de wasdroger. Dat is mede te wijten aan de combinatie van stof en hete lucht.

Meer claims inboedelverzekering door ongelukken met elektriciteit

Het is daarom ook aan te raden om het pluisfilter van de wasdroger na iedere droogbeurt van het stof te ontdoen. Het is af te raden om de droger aan te zetten en het huis te verlaten. Verder is het belangrijk om één keer in het half jaar de ontluchtingsbuis aan de achterzijde met een stofzuiger schoon te zuigen. Naast de wasdroger kan ook de wasmachine kortsluiting veroorzaken. Het is aan te raden om de kraanafsluiting en de afvoer- en toevoerslangen regelmatig te controleren op beschadigingen.

Mocht er ondanks genomen maatregelen toch brand ontstaan in huis en schade aan de inboedel veroorzaken, dan kan er een beroep worden gedaan op de inboedelverzekering. Het is zeker aan te raden om een inboedelverzekering te hebben, want een ongeluk in huis zit altijd in een klein hoekje. Mocht je nog geen inboedelverzekering hebben, dan kun je op Verzekeringen.com eenvoudig inboedelverzekeringen vergelijken en direct afsluiten.

Gepubliceerd op 5 mei 2015 om 11:38 uur in de categorie inboedelverzekering.