Inboedel

De inboedel is alles wat je in en om je huis hebt staan wat niet 'aard- en nagelvast' zit. Bij brand of inbraak is de inboedel verzekerd op de inboedelverzekering. Onder het begrip 'inboedel' vallen een groot aantal dingen. Denk bijvoorbeeld aan meubels, kleding, apparatuur en boeken.

In en om je woning heb je allerlei spullen staan. Al die spullen bij elkaar noemen we de inboedel. Formeel zeggen we: 'alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding behoren'. De inboedel is verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, diefstal en storm op de inboedelverzekering. Bij inboedel kun je denken aan bijvoorbeeld de bank, tv, een losse koelkast of schilderijen. Maar ook de spullen van je partner, kinderen of andere mensen die onder het huishouden vallen.

Om te bepalen of iets onder de inboedel valt, geldt de regel: alles wat niet 'aard- en nagelvast' zit en dus verhuisbaar is. Het Verbond van Verzekeraars heeft richtlijnen opgesteld voor wat onder de inboedel- en wat onder de opstalverzekering valt. Verzekeraars vermelden in de polisvoorwaarden welke spullen wel of niet onder de inboedel vallen en welk vergoedingen zij hanteren. Dit is echter ook afhankelijk van de dekking van de inboedelverzekering.

Begrip over de inboedelverzekering omschreven in januari 2013. Laatst gewijzigd op 26 mei 2015.