Veel claims op inboedel- en opstalverzekering na waterschade

Er is op verschillende plaatsen in Nederland in een korte tijd zoveel regen gevallen, dat straten en woningen zijn ondergelopen. Dat betekent dat er door de verzekeraars veel claims verwacht worden op de inboedel – en opstalverzekering door waterschade.
Extreme regenval zorgt voor veel schadeclaims bij verzekeraars

Extreme regenval zorgt voor veel schadeclaims bij verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars en de verzekeraars kunnen naar aanleiding van de wateroverlast nog geen uitspraken doen over de totale omvang van de waterschade. Het extreme weer heeft namelijk op veel verschillende plaatsen in het land voor wateroverlast en schade gezorgd.

Waterschade claimen

Consumenten die geconfronteerd zijn met schade in of aan de woning als gevolg van de wateroverlast zullen bij het indienen van een claim met een aantal aspecten rekening moeten houden. Het is namelijk voor het verkrijgen van een vergoeding van groot belang waardoor de waterschade is ontstaan.

De meeste claims die op de inboedelverzekering of opstalverzekering worden gedaan, waarbij het water via het dak het huis in is gestroomd of via de dakgoot, komen voor een vergoeding in aanmerking. Mocht het water via de straat in de woning zijn gekomen, dan is het van belang om direct de polisvoorwaarden na te kijken. Er gelden dan namelijk strengere regels, waarin een allrisk dekking overigens vaak wel voorziet.

Maak foto’s van de waterschade

Wie schade heeft geleden als gevolg van de extreme regenval wordt geadviseerd om foto’s te maken. De foto’s kunnen namelijk als bewijs dienen bij het claimen van schade via de inboedelverzekering of opstalverzekering. Natuurlijk is het belangrijk om in het geval van wateroverlast zo snel mogelijk bezittingen veilig te stellen, maar vaak gaat het zo snel dat het niet meer mogelijk is om tijdig actie te ondernemen. De schade als gevolg van wateroverlast kan groot zijn en zeker als het water op de begane grond van de woning is binnengekomen.

Dekking onvoorziene schade

Verzekeraars keren veelal alleen uit bij onvoorziene schade. Dat betekent dat er niet standaard een vergoeding wordt verstrekt op het moment dat de schade door het water is ontstaan als gevolg van slecht onderhoud. Een verstopte dakgoot die niet is schoongemaakt kan bij hevige regenval voor waterschade zorgen, waarbij de bewoner nalatigheid kan worden verweten. Verder geldt dat schade als gevolg van een overstroming evenmin standaard onder de dekking valt van een inboedelverzekering of een opstalverzekering.

Direct schade melden

Naast het veilig stellen van bezittingen en het maken van foto’s van de schade wordt aangeraden om zo snel mogelijk de verzekeraar van de inboedelverzekering of opstalverzekering in te schakelen. Elke verzekeraar kent een eigen procedure voor het afhandelen van schade, zodat het verstandig is om de procedure even door te nemen alvorens de schade gemeld wordt. Zo kan bij de ene verzekeraar de schade bijvoorbeeld online worden gemeld, maar kan ook de gelegenheid worden geboden om de waterschade telefonisch door te geven.

Neem voor het melden van de waterschade de polisvoorwaarden goed door, zodat duidelijk wordt welke schade als gevolg van de hevige regenval gedekt wordt. Er wordt dan direct duidelijkheid verkregen over een eventuele vergoeding van de verzekeraar.

Update 10:30

Volgens een eerste globale schatting van het Verbond van Verzekeraars heeft de hevige regenval een kleine 10 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Dat zei een woordvoerder van de brancheorganisatie dinsdag. Het zou gaan om de schade aan particuliere woningen. Autoschade en de schade voor bedrijven en de agrarische sector zitten er namelijk niet bij in. Deze schade is vooralsnog niet geïnventariseerd.

Gepubliceerd op 29 juli 2014 om 10:17 uur.