Verdubbeling aantal claims opstal – en inboedelverzekering tijdens carnaval

Carnaval staat ieder jaar weer garant voor een groot feest, maar de carnavalsvierders zijn niet de enige mensen die feest vieren. Het is namelijk ook een feestelijke tijd voor de inbrekers die tijdens carnaval vaak ongemerkt hun slag kunnen slaan. Het aantal schadeclaims op de opstal- en inboedelverzekering verdubbeld tijdens carnaval.
Ook de inbrekers vieren feest tijdens carnaval

Ook de inbrekers vieren feest tijdens carnaval

Tijdens de periode waarin er volop carnaval gevierd wordt in Limburg en Brabant is de kans op inbraak groot. De kans is zelfs dubbel zo groot dat er wordt ingebroken tijdens carnaval in vergelijking met gewone dagen. Komend weekend barst het carnavalsgeweld weer los en dat betekent dat inbrekers meer kans hebben om ongestoord te werk te gaan.

Claims inboedelverzekering

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars heeft uit de cijfers kunnen opmaken dat er elk jaar sprake is van een verdubbeling van het aantal claims op de opstal- en inboedelverzekering. De verdubbeling van het aantal claims wordt tijdens carnaval dan afgezet tegen het aantal claims op normale dagen.

Overigens begint de stijging van de claims niet pas tijdens het carnaval, maar al eerder. Op de zaterdag die voorafgaat aan het begin van het carnavalsfeest is er al sprake van een toename van claims en dat loopt door tot en met Aswoensdag.

Inbraakkans in Limburg en Brabant

Als er naar de cijfers wordt gekeken, dan blijkt dat de kans op inbraak in Limburg en Brabant op jaarbasis ongeveer zes op de duizend huishoudens betreft. Als dat aantal per dag wordt uitgesplitst, dan blijkt als snel dat de inbraakkans tijdens de carnavalsperiode twee keer zo hoog ligt. In de provincies, waar carnaval niet of niet zo uitbundig wordt gevierd, zoals in Groningen en Friesland, blijft de inbraakkans tijdens de carnavalsperiode gelijk.

Op basis van de cijfers is het niet opvallend dat er een aantal grote steden, zoals Breda, Den Bosch en Tilburg het afgelopen jaar in de top 10 met steden terecht is gekomen die de meeste inbraakclaims kennen. Het is in dat opzicht ook aannemelijk dat de inbrekers tijdens het carnavalsfeest vooral in deze grote carnavalssteden hun slag slaan.

Tips om inbraak te voorkomen

Het is natuurlijk altijd beter om inbraak te voorkomen, zodat er geen claim via de opstalverzekering of inboedelverzekering hoeft te worden ingediend. Er zijn meerdere tips die in elk geval opgevolgd kunnen worden om inbraak te voorkomen. Het belangrijkste is uiteraard dat bij het verlaten van het huis alle ramen en deuren goed op slot worden gedaan.

Een klein dakraampje dat op een kiertje staat is voor een handige inbreker al genoeg om onuitgenodigd in huis te komen. Het aanbrengen van buitenverlichting kan inbrekers afschrikken en als er geen buitenverlichting aanwezig is, kan men bij het in het donker verlaten van het huis binnen een lampje aanlaten. Zo lijkt het net alsof er iemand in huis aanwezig is.

Het huis kan beter beveiligd worden door gebruik te maken van sloten met een beveiligingskeurmerk. Ook het toepassen van een beveiligingsstrip, bijzetslot of kierstandhouder dragen bij op het gebied van inbraakpreventie. In bepaalde gemeenten wordt een subsidie verstrekt voor preventiemiddelen, zoals onder meer in Tilburg. Nog gauw een opstalverzekering of inboedelverzekering afsluiten? Op Verzekeringen.com kun je beide verzekeringen eenvoudig vergelijken en direct afsluiten.

Lees ook:

Gepubliceerd op 12 februari 2015 om 10:24 uur.