Vermoeden van grootschalige fraude met autoverzekering voor oldtimers

Voor veel eigenaren van oldtimers is het bezit ervan sinds 1 januari 2014 duurder geworden en levert de verkoop minder op. Schade-experts constateren een toename van claims op oldtimerverzekeringen en hebben het vermoeden dat er sprake is van fraude.
Toename in claims op oldtimerverzekering na beëindigen vrijstelling motorrijtuigenbelasting.

Toename in claims op oldtimerverzekering na beëindigen vrijstelling motorrijtuigenbelasting.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de regels voor oldtimers aangescherpt. Zo komen bezitters van oldtimers alleen nog voor een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting als de klassieke wagen minimaal veertig jaar geleden voor de eerste keer is gebruikt. Vanaf het begin van dit jaar moeten eigenaren van oldtimers belasting betalen voor auto’s die ouder zijn dan 25 jaar en jonger dan 40 jaar.

Na de invoering van de wetswijziging is het bezitten van een oldtimer voor veel eigenaren te duur geworden. Opvallend is dat er dit jaar een toename is van claims op de autoverzekering voor oldtimers. Schade-experts vermoeden zelfs dat er sprake is van grootschalige fraude.

Toename schadeclaims oldtimerverzekeringen

Sinds het begin van 2014 wordt er vaker een beroep gedaan op de dekking van de oldtimerverzekering. Zo zijn er opvallend veel klassieke wagens die ineens in brand zijn gevolgen of zelfs total loss worden verklaard. Ook het aantal meldingen van diefstallen is toegenomen.

De schade-experts van verzekeraars doen onderzoek naar schademeldingen en verdachte diefstallen en hebben het vermoede dat er fraude wordt gepleegd. Dat vermoeden wordt versterkt doordat er op dit moment al een aantal gevallen aan het licht zijn gekomen, waarin er sprake is van oplichting.

De experts krijgen echter ook te maken met situaties, waarin het lastig is om te bewijzen dat een verzekerde zelf de hand heeft gehad in het in brand steken van de oldtimer. Ook is het lastig om te bewijzen dat een klassiek wagen doelbewust is verdwenen of opzettelijk total loss is gereden.

Incasseren van verzekeringsgeld

Een aantal eigenaren van oldtimers vindt het bezit ervan te duur geworden nu er motorrijtuigenbelasting betaald moet worden. De schade-experts vermoeden dat de extra kosten een reden zijn om het verzekeringsgeld maar te incasseren, waarbij er in bepaalde situaties blijkbaar fraude wordt gepleegd.

De waarde van veel oldtimers is bovendien sterk gedaald doordat de motorrijtuigenbelasting voor klassieke wagens ouder dan 25 jaar is ingevoerd. Aangezien er in veel gevallen een taxatiewaarde is vastgesteld voor de verzekering, is dat voor bepaalde eigenaren nu een aanleiding om daarvan misbruik te maken en schade op een frauduleuze manier te claimen.

Het is onder meer duidelijk geworden dat een groot aantal claims als gevolg van diefstal of brand in verband kunnen worden gebracht met taxatierapporten die op korte termijn zouden zijn verlopen. Een taxatierapport kent een geldigheid van drie jaren en wie binnenkort opnieuw een taxatie moet laten uitvoeren zal door de nieuwe regels met een lagere waarde van de oldtimer geconfronteerd worden.

Het is nog even afwachten hoe de claims zich dit jaar verder ontwikkelen. In elk geval is op basis van de gegevens van stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit duidelijk dat er in de eerste twee maanden van 2014 al 145 oldtimers zijn verdwenen. In 2012 verdwenen er gemiddeld 90 oudere auto’s per maand en dat aantal nam in 2013 al toe tot een gemiddelde van 100 per maand.

Gepubliceerd op 4 maart 2014 om 11:34 uur in de categorie autoverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:22 uur.