Verplichte verzekering voor overstromingen?

Het was tot voor kort in Nederland niet mogelijk om het risico van een overstroming te verzekeren. Daarin zijn we één van de weinige westerse landen. Nu is het het risico in ons laaggelegen land ook wel relatief groot. Juist een reden om er een verzekering voor te willen afsluiten.

Vrij recent kwam Vereniging Eigen Huis (VEH) met een verzekering tegen overstromingen, in samenwerking met verzekeraar Neerlandse BV introduceerde de belangenclub voor huiseigenaren de Catastrofeverzekering. Een polis waarmee het risico van overstroming afgedekt kan worden, die tegelijk ook dekking biedt tegen schade aan de eigen woning door een aardbeving, een terroristische aanslag of bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Deze verzekering lijkt echter geen doorslaand succes. Dat zit ongetwijfeld in de premie, die vooral in overstromingsgevoelige gebieden behoorlijk hoog is.

De polis van VEH kijkt naar het werkelijke risico. Daarbij is ook rekening gehouden met de staat van onze dijken - die op veel plaatsen niet om over naar huis te schrijven is. Het gevolg is een erg hoge premie voor degenen die de verzekering juist zouden kunnen gebruiken.

Het Verbond van Verzekeraars kijkt er anders tegenaan. De branchevereniging voor verzekeringsmaatschappijen is van mening dat het individueel verzekeren van het overstromingsrisico veel te duur wordt. Daarom is zij voorstander van een verplichte dekking in elke bestaande inboedelverzekering en opstalverzekering. Zo wordt het risico door heel Nederland gedragen, óók door degenen die eigenlijk helemaal geen last kunnen hebben van overstroming. De premie voor de inboedel- en opstalpolissen zou hierdoor met een paar euro per jaar stijgen.

VEH ziet dit idee van het Verbond als een kartelverzekering. Niet voor niets ligt het plan ook ter beoordeling bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De kartelwaakhond moet het wel goedkeuren voordat zo'n verplichte dekking kan worden ingevoerd.

Gepubliceerd op 8 februari 2013 om 9:56 uur.