Verzekeraars kampen vaker met zware fraudegevallen

Steeds vaker stuiten verzekeraars op zware fraudegevallen. Het gaat daarbij om verzekerden die bijvoorbeeld een compleet auto-ongeluk in scène zetten. In vijf jaar tijd is het aantal grote fraudezaken met een kwart toegenomen. Dat stelt het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit maandag in het AD.
Sterkte toename in valse schadeclaims.

Sterkte toename in valse schadeclaims.

Het aantal zware fraudegevallen door verzekerden is in vijf jaar tijd met een kwart toegenomen. Verzekeraars worden steeds vaker bedolven onder valse claims. In sommige gevallen wordt zelfs een compleet auto-ongeluk in scène gezet. Ook in kleinere gevallen wordt de verzekeraar opgelicht, bijvoorbeeld schade aan de auto die wordt aangedikt. Verzekeraars worden jaarlijks voor circa 900 miljoen euro opgelicht. Dat stelt het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit in het AD.

Ook een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars bevestigd de toename van het aantal zware fraudegevallen. In bijna de helft van de gevallen gaat het om fraude met de autoverzekering. Daarnaast word nog eens voor zo'n 300 miljoen euro gefraudeerd met bedrijfsverzekeringen. De woordvoerder benadrukt dat het gaat om grote fraudezaken en dat dat niet hoeft te betekenen dat verzekeringsfraude in zijn geheel toeneemt. “Sterker nog, het neemt juist af”, aldus de zegsman.

Verzekeraars brengen steeds vaker zware fraudezaken aan het licht. In 2007 spoorden verzekeraars nog 2.000 zware fraudegevallen op, vorig jaar was dat opgelopen naar 2.500 gevallen. Ook nemen de verzekeringsmaatschappijen zwaardere maatregelen om fraude te voorkomen. Het aantal opgespoorde zaken zal naar verwachting komende jaren dan ook toenemen. Verzekeraars nemen specialisten aan die fraude opsporen en er wordt volgens de woordvoerder ‘slimmer’ gewerkt.

Het oplichten van de verzekeraar komt volgens het Verbond van Verzekeraars uiteindelijk op het bord van de consument. Zonder fraude zou namelijk iedere verzekerde jaarlijks 150 euro minder premie hoeven te betalen. Verzekeraars denken dat mogelijk 10 procent van alle claims in Nederland frauduleus kan zijn.

Gepubliceerd op 12 augustus 2013 om 13:12 uur.