Verzekeraars van plan brandschade vaker te verhalen

Verzekeraars in Nederland gaan van hun recht gebruikmaken om schade door brand te verhalen. De verandering in het beleid om brandschade daadwerkelijk te gaan verhalen gaat in per 1 januari 2014.
Verzekeraars gaan ander beleid voeren bij brandschade

Verzekeraars gaan ander beleid voeren bij brandschade

Verzekeraars in Nederland hebben volgens de wet het recht om brandschade te verhalen bij bedrijven en particulieren, maar maken daar in de praktijk toch nog toe weinig gebruik van. Het gaat dan om schade die door brand is ontstaan en waarbij de brand aan de verzekerde zelf te wijten is.

Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars heeft laten weten dat er per 1 januari 2014 een ander beleid gevoerd gaat worden, waarbij verzekeraars zich in de praktijk wel gaan beroepen op het wettelijke recht om brandschade te verhalen. De wijziging van het beleid is overigens niet van toepassing op particulieren als de brand in een woning aan hen te verwijten is.

De verzekeraars gaan bedrijven met een groter risico op brandgevaar strenger aanpakken als er sprake is geweest van grove nalatigheid. Deze nalatigheid dient dan wel voor de inspectiediensten te zijn vastgesteld. Indien er sprake is van een individuele fout van bijvoorbeeld een personeelslid, dan geldt het strenge beleid niet en zal er uitkering van een schadevergoeding volgen.

De strengere aanpak gaat gelden doordat verzekeraars in de eerste helft van het jaar 2013 te maken hebben gekregen met een stijging van branden in bedrijfspanden. In de eerste zes maanden is er sprake geweest van vijfenzeventig branden met een schade van meer dan een miljoen euro. In deze gehele periode is het schadebedrag totaal op ongeveer 300 miljoen euro uitgekomen.

Gepubliceerd op 4 oktober 2013 om 8:17 uur.