Verzekeraars winnen aan vertrouwen

Nederlandse verzekeraars winnen meer vertrouwen van consumenten dan banken en pensioenfondsen. Dat blijkt uit een brief van minister van Financiën Dijsselbloem aan de Tweede Kamer over de stand van zaken in de financiële sector. Sinds de crisis zijn alleen verzekeraars erin geslaagd om hun imago te verbeteren.
Consumenten hebben meer vertrouwen in verzekeraars dan in banken

Consumenten hebben meer vertrouwen in verzekeraars dan in banken

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister van Financiën Dijsselbloem informatie gegeven over de stand van zaken binnen de financiële sector. Deze uitkomsten zijn opgenomen in de jaarlijkse vertrouwen enquête van toezichthouder De Nederlansche Bank (DNB). Dijsselbloem schrijft daarin dat de financiële sector er een stuk beter voor staat dan voor de crisis. Deze verbeteren zijn volgens hem het gevolg van strengere regelgeving en eisen, maar deels ook door initiatieven die door de financiële sector zelf zijn genomen. Ondanks dat het vertrouwen van burgers in financiële instellingen nog altijd een stuk lager is dan voor de crisis, zijn er wel lichtpunten. Verzekeraars kruipen namelijk, in de nasleep van de crisis, uit een klein dal als het gaat om consumentenvertrouwen.

Meer vertrouwen in verzekeraars
Nederlandse verzekeraars hebben namelijk banken ingehaald als meest betrouwbare financiële instellingen. Volgens de enquête van DNB heeft tweederde van de consumenten (65%) vertrouwen in de verzekeringssector. Dat is een stuk meer dan de laagste score van 55% die verzekeraars in 2009 en 2011 behaalden. Banken zijn daarentegen nog niet uit het dal gekropen. In 2006 hadden banken een vertrouwen van 90%, nu ligt dit aantal op slechts 60%. Sinds de crisis zijn vooralsnog alleen verzekeraars erin geslaagd om het imago te verbeteren bij het grote publiek. Ook pensioenfondsen genieten minder vertrouwen en halen slechts 50%. Volgens Dijsselbloem moeten financiële instellingen zelf het initiatief nemen om het vertrouwen terug te winnen.

Overzicht vertrouwen in financiële sector - DNB 2016

Transparantie en eenvoud
In de brief aan de Tweede Kamer spreekt Dijsselbloem van transparantie en eenvoud. Twee thema’s die volgens hem van belang zijn om vertrouwen terug te winnen. De complexiteit in financiële producten en diensten dragen namelijk bij aan ongekende en onderschatte risico’s. In zijn geheel is de financiële sector er nog niet in geslaagd het vertrouwen van consumenten volledig terug te winnen. Hiervoor zijn meerdere aanleiding, Dijsselbloem wijst onder meer naar de mondiale schandalen zoals de Libor-affaire en de Panama papers. Deze hebben volgens de minister van financiën geen directe impact op consumenten en ondernemers, maar zorgen wel voor het ontbreken van voldoende integriteit.

Ondanks het feit dat de sector er een stuk beter voor staat dan vóór de financiële crisis, verwacht Dijsselbloem dat het vertrouwen in financiële instellingen niet snel terugkeert naar het niveau van voor de crisis. Verder ziet hij nog voldoende potentieel voor financiële instellingen om bij de dienstverlening het klantbelang meer centraal te stellen. Consumenten hebben volgens de enquête meer vertrouwen in hun eigen financiële instelling dan in de sector als geheel. Traditiegetrouw scoort de eigen financiële dienstverlening hoger. De eigen verzekeraar scoort qua vertrouwen bijna 80%, de eigen bank 70% en het eigen pensioenfonds 60%.

Gepubliceerd op 23 juni 2016 om 11:50 uur.