Verzekering voor grasmaaiers, scootmobielen en golfkarretjes verplicht?

Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie lijkt het erop dat het nodig is om voor scootmobielen, golfkarretjes en motor-grasmaaiers een voertuigverzekering af te sluiten.
Binnenkort verplicht een verzekering afsluiten voor een motor-grasmaaier?

Binnenkort verplicht een verzekering afsluiten voor een motor-grasmaaier?

De uitspraak komt voort uit een situatie die zich in Slovenië heeft afgespeeld. Er heeft een ongeval met een tractor aanhangwagen plaatsgevonden op het eigen land van een boerderij. Een persoon bevond zich op de ladder op de binnenplaats van de boerderij. De ladder werd door de aanhangwagen geraakt, waarna Damijan Vnuk van de ladder viel en gewond raakte.

Vnuk diende daarop een schadeclaim in bij de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar van de tractor om op grond van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering een vergoeding te eisen. De verzekeraars weigerden de schadeclaim te vergoeden omdat het zou gaan om een agrarisch voertuig en het ongeval plaatsvond op een privéterrein. De zaak werd uiteindelijk voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. Het hof kwam vervolgens tot een opmerkelijke uitspraak dat voor vele consumenten en bedrijven gevolgen kan hebben.

Uitspraak Europese Hof van Justitie

Het hof heeft bepaald dat het ongeval onder de dekking van een voertuigverzekering had moeten vallen. Het gevolg van deze uitspraak is dat er nu niet alleen maar meer een voertuigverzekering verplicht is op de openbare weg, maar ook in alle andere situaties, zoals op eigen terrein.

De definitie van een motorvoertuig is met de uitspraak uitgebreid. Onder het begrip vallen nu alle motorvoertuigen die bestemd zijn om over de grond te bewegen en aangedreven worden op basis van mechanische kracht. Ook de aan de rij- of voertuigen gekoppelde opleggers en aanhangwagens vallen onder het begrip voertuigen.

Op basis van de uitspraak dienen door elke lidstaat de nodige maatregelen te worden genomen met betrekking tot de wettelijke aansprakelijkheid. Het gaat dan om het verzekeren van voertuigen die deelnemen aan het verkeer en die doorgaans op het eigen grondgebied zijn gestald. De dekking van de schade en de voorwaarden van de betreffende verzekering dienen door in de maatregelen te worden vastgesteld.

Het lijkt erop dat op basis van de uitspraak ook motor-grasmaaiers, scootmobielen en golfkarretjes onder de regels vallen. Dat komt onder meer doordat het begrip voertuig nu een nadere definitie heeft gekregen door de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Motor-grasmaaiers kunnen namelijk onder het begrip vallen, maar ook scootmobielen en golfkarretjes vallen onder de reikwijdte van het begrip.

Ontwikkelingen

De uitspraak kan verregaande gevolgen hebben, waarbij consumenten met een voertuig dat volgens de definitie als voertuig kan worden beschouwd, verplicht worden gesteld om een voertuigverzekering af te sluiten. Het belangrijkste aspect van een dergelijke verzekering zal de wettelijke aansprakelijkheid zijn.

Het is de bedoeling dat de verzekering de lichamelijke en materiële schade die door weggebruikers wordt gelegen vergoedt. Bij weggebruikers kan onder meer worden gedacht aan fietsers en voetgangers en overige niet-gemotoriseerde weggebruikers. Als deze personen met een ongeval te maken krijgen, waarbij een voertuig is betrokken, dan bestaat er een recht op een vergoeding van het materiële en lichamelijke letsel.

Gepubliceerd op 25 februari 2015 om 10:19 uur.