Website voor controle van schadeclaim- en vergoeding

Het expertisebureau Krantz & Polak heeft de website Vergoedingcontrole.nl gelanceerd. Het bedrijf wil hiermee een halt toeroepen aan schadeverzekeraars die volgens hen vaak te lage schadevergoedingen uitkeren. Experts die worden ingezet zouden een verlengstuk van de verzekeraar zijn en daarmee niet onafhankelijk.
Nieuw initiatief voor controle schadeclaim en -vergoeding

Nieuw initiatief voor controle schadeclaim en -vergoeding

Op de website Vergoedingcontrole.nl kunnen verzekerden hun schadeclaim en –vergoeding gratis laten controleren. Het expertisebureau Krantz & Polak Resolve, initiatiefnemer van de website, claimt namelijk dat driekwart van de vergoedingen die verzekeraars uitkeren bij schade te laag is. Schadehoogtes zouden te vaak met de Franse slag worden bepaald en claims te snel worden afgewezen. Met dit nieuwe initiatief wil het bedrijf verzekerden een gratis dienstverlening bieden waar de schadeclaim- en vergoeding nogmaals wordt gecontroleerd.

Schadevergoedingen te laag

Krantz & Polak liet tegenover AMweb weten dat verzekeraars jaarlijks minimaal 3 miljard euro te weinig aan schadevergoedingen uitkeren. Schadevergoedingen op het gebied van brand-, water-, diefstal-, storm- en bedrijfsschade zouden in circa 75 procent van de gevallen te laag zijn, ook wanneer de vergoeding wordt vastgesteld door experts van verzekeraars. Bezoekers kunnen via de website Vergoedingcontrole.nl, na controle van hun schadeclaim- en vergoeding, verhaal halen bij hun verzekeraar wanneer het uitgekeerde schadebedrag te laag blijkt te zijn.

Recht op contra-expertise

Particulieren en bedrijven hoeven voor de controle geen kosten te betalen, deze kunnen worden verhaald op de betreffende verzekeraar. Een verzekerden heeft namelijk het recht op vergoeding van contra-expertise en bezwaar tegen door de verzekeringsmaatschappij onjuist vastgestelde schadevergoeding. Vergoedingcontrole.nl claimt dat 90% van de schadevergoedingen door zijn inspanningen hoger uitvallen. Ook wanneer deze zijn vastgesteld door experts en wanneer de verzekeraar zegt dat de schadevaststelling definitief is.

Initiatiefnemer Eric Horssius stelt verder dat experts die worden ingezet door verzekeraars niet onafhankelijk zijn. De expert zou in veel gevallen een verlengstuk zijn van de verzekeraar. Terwijl verzekeraars er volgens Horssius op gericht zijn claims zo veel mogelijk af te wijzen of de schadeclaim zo laag mogelijk te houden. Het zou bij schadeverzekeraars meer en meer ontbreken aan inlevingsvermogen en deskundigheid bij het vaststellen van de schadeomvang, de bijkomende kosten en overige verzekerde schade.

Gepubliceerd op 24 maart 2015 om 17:20 uur.