Weer van grote invloed op omvang schadedagen verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft het rapport Verzekerd van Cijfers openbaar gemaakt en daaruit blijkt dat de grootste schadedagen in de periode 2000 tot en met 2014 vooral te wijten zijn aan weersomstandigheden.
Storm en regen verantwoordelijk voor grootste schadedagen bij verzekeraars

Storm en regen verantwoordelijk voor grootste schadedagen bij verzekeraars

De allerduurste schadedag voor verzekeraars tussen 2000 en 2015 was op 18 januari 2007. Op die dag bezocht de storm Kyrill Nederland en richtte voor een bedrag van 170 miljoen euro schade aan op het gebied van particuliere woningen. De meest recente dure schadedag was maandag 28 juli 2014 die door de hevige regenval voor ongeveer 70 miljoen euro schade aanrichtte aan woningen van particulieren. Deze dag is op de vierde plaats in de top 15 van schadedagen terechtgekomen.

Weersomstandigheden en schade

Storm en regen zijn door de jaren heen van grote invloed geweest op het ontstaan van dure schadedagen bij verzekeraars. Het gaat dan om dagen, waarop storm Nederland heeft geteisterd al dan niet in combinatie met hevige regenval. Naast regen en storm is er in de top 15 met schadedagen ook een rol weggelegd voor hagel, valwinden en wolkbreuken.

Als er naar de top 15 met schadedagen wordt gekeken, dan heeft het weer voor de meeste schadedagen gezorgd. Naast het weer zijn er andere factoren die van invloed zijn op het grote aantal schadeclaims dat bij verzekeraars is binnengekomen. Op 1 januari 2008 en op 1 januari 2011 was namelijk sprake van enorme schade door vuurwerk. 13 mei 2000 is de dag, waarop vuurwerk eveneens een rol speelde bij de schade die gemeld werd bij verzekeraars. Dat is de dag waarop de vuurwerkramp in Enschede heeft plaatsgevonden.

Top 15 schadedagen 2000 t/m 2014: Verzekerd van cijfers 2015

In de grafiek van het rapport Verzekerd van Cijfers is de top 15 schadedagen te zien van schade aan particulieren woonhuizen. Er is duidelijk te zien dat de storm Kyrill op 18 januari 2007 en de storm Christian op 5 december 2013 de veroorzakers zijn van grote schade van respectievelijk 170 miljoen euro en 110 miljoen euro. Met betrekking tot storm is er ieder jaar sprake van een schadelast van gemiddeld 50 miljoen euro, maar er kunnen zich wat dat betreft met extreme stormen uitzonderingen voordoen, waarbij de schadelast veel hoger komt te liggen.

Meeste schadeclaims 2014

De nummer één schadedag is op 28 juli in 2014 geweest met extreme regenval als belangrijkste oorzaak. De regio in het midden van Nederland is op die dag het zwaarst getroffen. Daar is dan ook de meeste regen gevallen, maar ook in de provincie Brabant is er die dag sprake geweest van veel neerslag. Het is dan ook niet vreemd dat de meeste schadeclaims bij de verzekeraars vanuit het midden van Nederland en vanuit de provincie Brabant zijn ingediend.

Klimaatverandering en schade

Er is sprake van een klimaatverandering en deze verandering zorgt ervoor dat de schadelast met betrekking tot particuliere inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen toeneemt. In april 2015 heeft het Verbond van Verzekeraars het rapport Klimaatverandering & Schadelast gepubliceerd. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek is een onderdeel van het Verbond van Verzekeraars en heeft het verband tussen de klimaatverandering en de schadelast met betrekking tot particuliere inboedelverzekering en opstalverzekering onderzocht.

Uit het rapport blijkt dat in de periode tussen 2000 en 2014 sprake is geweest van een duidelijk verband tussen de stormen, hagel en extreme neerslag en schadeclaims. Deze weersinvloeden hebben in de genoemde periode voor de meeste schade gezorgd die aan het weer is gerelateerd. Weersinvloeden als ijzel, mist, vorst en sneeuw hebben in dat opzicht het minst gezorgd voor schade dat aan het weer is gerelateerd.

Door gebruik te maken van KNMI-scenario’s en de analyse van de weersinvloeden daarbij in te zetten, wordt er duidelijkheid verkregen ten aanzien van de te verwachten schade als gevolg van de veranderingen in het klimaat. De conclusie die getrokken kan worden op basis van de gegevens uit het rapport is, dat als er geen maatregelen worden genomen de schade als gevolg van extreme hagelbuien op basis van de verwachtingen gaat verdubbelen. Als er wordt uitgegaan van het meest ongunstige scenario ten aanzien van de veranderingen in het klimaat, zal de neerslagschade naar verwachting in totaal 139 procent stijgen.

Het is de verwachting dat het klimaat in Nederland een aantal veranderingen zal ondergaan, zoals een stijging van de temperatuur, zachtere winters en hetere zomers, maar ook meer kans op extreme neerslag in de winter en een toenemende intensiteit van zomerse buien. In de toekomst zal het onweer net als de hagel heviger worden als de klimaatveranderingen doorzetten. Het is dan ook een kwestie van wachten op de dag in Nederland, waarop de schadelast als gevolg van weersinvloeden weer boven het gemiddelde uitkomt.

Gepubliceerd op 14 december 2015 om 9:22 uur.