Wijkverpleging in basisverzekering en stijging zorgpremie

De wijkverpleging zal met ingang van 2015 weer in de basisverzekering worden opgenomen. Tegelijkertijd zal de premie van de zorgverzekering volgens Edith Schippers maximaal 20 euro op jaarbasis stijgen.
Wijkverpleegkundige keert terug naar mensen in de wijk

Wijkverpleegkundige keert terug naar mensen in de wijk

De zorg van wijkverpleging keert per 1 januari 2015 terug in het pakket van de basisverzekering. Dat heeft tot gevolg dat de verzekeraars vanaf dat moment de zorg zullen moeten vergoeden.

Verzekeraar sluit overeenkomsten

In het conceptwetsvoorstel dat de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, staat vermeld dat verzekeraars inspraak krijgen met betrekking tot het sluiten van overeenkomsten met zorgverleners.

De verzekeraars mogen onder meer bepalen of de wijkverpleging rechtstreeks hulp mag bieden aan patiënten of dat daarvoor eerst een verwijzing van de huisarts voor verkregen moet worden.

De oppositiepartijen zien nog haken en ogen aan het wetsvoorstel en vrezen onder meer dat verzekeraars zich richten op het zo goedkoop mogelijk inkopen van zorg. Dat zal een beperking opleveren voor verpleegkundigen waar ook van verwacht wordt dat mensen bijvoorbeeld begeleiding krijgen om zichzelf te kunnen redden.

De staatssecretaris heeft echter laten weten dat er apart geld wordt vrijgemaakt voor de wijkverpleegkundige. Deze heeft dan niet alleen de mogelijkheid om medische handelingen te verrichten, maar kan ook deelnemen aan sociale wijkteams.

Zorg dicht bij huis

Dat de wijkverpleging terugkeert in het basispakket is positief voor de patiënten. Zo krijgt de wijkverpleegkundige een zelfstandige rol in het geheel. Er gaat bijvoorbeeld samengewerkt worden met maatschappelijk werkers en sociale wijkteams. De spilfunctie die tot op heden is weggelegd voor de huisarts wordt in dat opzicht overgenomen door de verpleegkundige.

In 2015 bepaalt de wijkverpleegkundige, welke zorg aan patiënten in de wijk geleverd wordt. Er zal door de beroepsgroep een richtlijn worden opgesteld die de basis vormt voor de wettelijke vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Beperkte stijging zorgpremie

Edith Schippers heeft als minister van Volksgezondheid laten weten dat de zorgpremie in 2015 beperkt zal stijgen. Op jaarbasis zal de stijging zich beperken tot maximaal 20 euro.

Verzekerden gaan meer premie betalen als gevolg van de overheveling van onderdelen voor langdurige zorg vanuit de AWBZ naar de basisverzekering. Bij de begroting in september van 2013 werd nog gedacht dat de zorgpremie met 50 euro zou stijgen en sociale partners spraken eerder dit jaar nog het vermoeden uit dat de premie tot wel 200 euro zou stijgen.

De beperking van de stijging is te danken aan de rijksbijdrage die tijdelijk wordt verleend in de periode 2015 tot 2019. De rijksbijdrage zal geleidelijk worden afgebouwd naar het nulpunt, zodat in de jaren na 2015 de premie van de zorgverzekering verder zal stijgen.

De stijging van de premie van de zorgverzekering in 2015 hoeft echter niet beperkt te worden tot maximaal 20 euro. De verzekeraars hebben namelijk alle vrijheid om de huidige premie van de zorgverzekering te laten stijgen, zodat de stijging van 20 euro per jaar niet absoluut is.

In het najaar zullen de premies van de zorgverzekering bekend worden gemaakt en zal duidelijk worden wat consumenten in Nederland in 2015 concreet kwijt zijn aan de zorgverzekering.

Gepubliceerd op 6 maart 2014 om 12:19 uur in de categorie zorgverzekering. Geactualiseerd op 2 juli 2014 om 12:22 uur.