AWBZ

AWBZ staat voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Hierin wordt de kostbare langdurige zorg in ons land geregeld.

De zorgverzekering die we hebben (verplicht volgens de Zorgverzekeringswet), draait om kortdurende, genezende zorg. Langdurige zorg valt niet onder deze verzekering. Die wordt betaald vanuit de AWBZ.

De AWBZ is een volksverzekering: iedereen die in Nederland woont is automatisch verzekerd voor de AWBZ. De wet regelt de kostbare langdurige zorg in Nederland, zoals verpleeghuizen, verzorgingshuizen en gehandicapteninstellingen.

Maar AWBZ-zorg wordt niet alleen in tehuizen geleverd. Veelal worden mensen thuis geholpen om zo lang mogelijk daar te blijven wonen. Dat kan met zorg in natura of met een persoonsgebonden budget (PGB).

Begrip over de zorgverzekering omschreven in februari 2013.