Zorginstituut Nederland: 318 miljoen euro te besparen op basisverzekering

Volgens het Zorginstituut Nederland (ZiN) is het mogelijk om in 2018 ruim 318 miljoen euro te besparen op de basisverzekering. De overheid zou in dat geval de adviezen van ZiN voor de besparingen moeten opvolgen. Een deel van deze adviezen wordt al opgevolgd.
Mogelijk in 2018 ruim 318 miljoen euro te besparen op de basisverzekering

Mogelijk in 2018 ruim 318 miljoen euro te besparen op de basisverzekering

Mocht de overheid de beoogde besparingen van Zorginstituut Nederland (ZiN) opvolgen, dan zou Nederland in 2018 ruim 318 miljoen euro kunnen besparen op de basisverzekering. Dat blijk uit berekeningen van ZiN die bijvoorbeeld besparingen zouden kunnen realiseren op de zorgverzekering door het toelaten of schrappen van behandelingen en geneesmiddelen in het basispakket. Een deel van deze adviezen wordt al opgevolgd door de overheid. ZiN geeft adviezen aan de minister van Volksgezondheid om er voor te zorgen dat burgers kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg krijgen. Wat uiteindelijk ook moet leiden tot een goede en betaalbare zorgverzekering. Dit meldt de website Zorgvisie.

Het ZiN heeft een aantal adviezen en beoogde besparingen in kaart gebracht. De belangrijkste worden hieronder toegelicht:

Radiotherapie bij ziekte van Dupuytren

Volgens wetenschappelijk onderzoek zou radiotherapie bij de behandeling van de ziekte van Dupuytren onvoldoende werken. Deze therapie wordt daarom sinds 2013 niet meer vergoed. Doordat deze behandelingen zijn geschrapt uit het basispakket wordt jaarlijks ruim 65 miljoen bespaard.

GGZ op grotere schaal organiseren

Wanneer de geestelijke gezondheidszorg op grotere schaal wordt georganiseerd in de eigen omgeving van de patiënt, in plaats van in relatief dure instellingen, kan jaarlijks ruim 25 miljoen euro worden bespaard. Op die manier ontstaat er volgens het ZiN een betere kadering van GGZ in de huisartsenzorg en gespecialiseerde GGZ. Op relatief korte termijn zouden deze maatregelen resulteren in lagere uitgaven en dus een besparing.

Efficiëntere zorg bij artrose

Volgens het ZiN zouden ziekenhuizen ook efficiënter om kunnen gaan met het behandelen van artrose in de knie of heup. Er is namelijk een jaarlijkse besparing van ruim 35 miljoen euro mogelijk, wanneer de landelijke richtlijnen rondom de behandeling beter worden nageleefd. Tevens zou door het korten op onnodige diagnostiek 14 miljoen euro kunnen worden bespaard.

Nivolumab toch opgenomen in basispakket

Eerder adviseerde het zorginstituut om het middel Nivolumab tegen longkanker niet op te nemen in de basisverzekering. Het middel zou namelijk erg duur zijn en niet voldoende gezondheidswinst boeken. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft, na het afdwingen van een lagere prijs bij de medicijnfabrikant, toch besloten het medicijn op te nemen in het basispakket. De door het ZiN beoogde besparing van 165 miljoen euro zou hierdoor lager uitvallen.

Gepubliceerd op 9 maart 2016 om 12:43 uur in de categorie zorgverzekering.