Zorgverzekeraars bundelen krachten tegen misbruik

Het ongepast en oneigenlijk gebruik van zorg wordt met een nieuw actieprogramma van Zorgverzekeraars Nederland hard aangepakt. De zorgverzekeraars gaan zich met het programma ‘Zinnige zorg, zuivere rekening’ richten op het volledige zorgproces, van wetgeving tot controle achteraf.
Programma gestart tegen 'zorgmisbruik'

Programma gestart tegen 'zorgmisbruik'

Om er voor te zorgen dat elke euro in de zorg goed wordt besteed, is Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een actieprogramma gestart. Met het programma ‘Zinnige zorg, zuivere rekening’ wil men het misbruik in de zorg terugdringen. Zorgverzekeraars gaan zich in eerste instantie richten op de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Naast de controle op ongepast en oneigenlijk gebruik van de zorg, zal worden gekeken of er wel correct gedeclareerd wordt.

Grotere rol verzekerden
Zorgverzekeraars Nederland verlangd niet alleen actie van zorgverzekeraars maar ook van zorgaanbieders en verzekerden. Zo moet de rol van de verzekerde bij controle worden versterkt en moet het correct declareren worden bevorderd. De verzekerde krijgt een grotere rol bij declaratiecontrole door de informatievoorziening te verbeteren. Deze informatievoorziening aan verzekerden moeten volgens ZN worden verbeterd. Zodoende kunnen ook zij eenvoudiger controleren of de rekening voor de geleverde zorg correct is.

Krachten bundelen
Samen met zorgaanbieders gaan zorgverzekeraars initiatieven ontwikkelen die ervoor moeten zorgen dat aanbieders alleen gepaste zorg leveren en deze zorg ook correct wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Doel van het programma is om mogelijke oorzaken van opgepaste, onrechtmatige dan wel ondoelmatige zorg in kaart te brengen.

Gepubliceerd op 29 augustus 2013 om 9:57 uur in de categorie zorgverzekering. Geactualiseerd op 29 juni 2016 om 11:39 uur.