Zorgverzekeraars gaan meer inzicht geven in opbouw premie zorgverzekering

Minister Schipper is met de zorgverzekeraars overeengekomen dat de verzekerden op een eenduidige manier geïnformeerd dienen te worden over de opbouw van de premie van de zorgverzekering voor 2015.
Zorgverzekeraars moeten verzekerden meer inzicht geven in opbouw van zorgpremie

Zorgverzekeraars moeten verzekerden meer inzicht geven in opbouw van zorgpremie

Alle aanbieders van zorgverzekeringen gaan bij het presenteren van de nieuwe premies van de zorgverzekering voor 2015 een sjabloon gebruiken. Op die manier krijgen verzekerden op een eenduidige manier inzicht in de wijze waarop de premie van de zorgverzekering is opgebouwd.

Verantwoordingsplicht voor zorgverzekeraars

Minister Schippers van Volksgezondheid is van mening dat zorgverzekeraars tegenover de consumenten in Nederland een verantwoordingsplicht hebben. Zo krijgen verzekerden inzicht in de behaalde resultaten en een beter inzicht in de vaststelling van de zorgpremie. Er is overeengekomen dat zorgverzekeraars op een begrijpelijke manier de informatie zullen overbrengen.

Bij het geven van inzicht in de vaststelling van de hoogte van de zorgpremie wordt meteen duidelijk welke reserves van de zorgverzekeraar en opbrengsten gebruikt zijn om de premie te verlagen. Op dit moment gaan de verzekeraars nog verschillend te werk, maar er komt dus voor 2015 een algemeen model dat door alle verzekeraars gebruikt gaat worden. Het gaat om de opbouw van de basispremie, maar daarbij worden collectiviteitskortingen bijvoorbeeld wel buiten beschouwing gelaten.

Premie zorgverzekering 2015 laat bekend

Tot nu toe is DSW de enige zorgverzekeraar die de premie zorgverzekering 2015 bekend heeft gemaakt. In vergelijking met voorgaande jaren zijn de zorgverzekeraars dit jaar dan ook laat met het naar buiten brengen van de nieuwe zorgpremies. Dat komt onder meer doordat de concurrentie steeds groter wordt en verzekeraars op elkaar wachten met het bekendmaken van de zorgpremie.

Als een concurrerende verzekeraar bijvoorbeeld met een verlaagde zorgpremie komt, dan kan dat betekent dat er een groot aantal verzekerden zijn die de keuze voor het overstappen maken. Uiterlijk op 19 november moeten de premies voor 2015 bekend zijn gemaakt en uiteraard is de late bekendmaking niet alleen te wijten aan de concurrentie tussen verzekeraars.

Wijzigingen in AWBZ

De wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zorgen ervoor dat verzekeraars een deel van de zorg moeten vergoeden met ingang van 2015. Dit in verband met de volksverzekering voor langdurig zorg voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen. De extra kosten moeten nog worden meeberekend bij het vaststellen van de nieuwe premie.

Bovendien zorgt de overeenkomst met minister Schippers er ook voor dat de verzekeraars de verzekerden meer inzicht moeten bieden in de totstandkoming van de zorgpremie. Alle verschillende factoren dragen bij aan de late bekendmaking. Verder geldt nog dat er verzekeraars bezig zijn met het onderhandelen met zorgaanbieders om overeenkomsten te sluiten.

Er resten nog slechts enkele weken voor de zorgverzekeraars om de zorgpremies bekend te maken. Vanaf 19 november zal alles duidelijk zijn en dan heeft de consument nog alle gelegenheid om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken. Opzeggen moet gebeuren voor 1 januari als men wenst over te stappen, maar dan krijgt men nog de tijd tot 1 februari om definitief een keuze te maken voor een andere zorgverzekeraar. Het enige waar nog geen duidelijkheid over bestaat, is of de premie zorgverzekering gaat stijgen of niet.

Gepubliceerd op 3 november 2014 om 11:26 uur in de categorie zorgverzekering.