Verhaalsbijstand

Verhaalsbijstand is het onderdeel van rechtsbijstand waarbij de verzekeraar je helpt om schade die jij hebt geleden bij de veroorzaker te claimen.

De schade die een ander bij jou veroorzaakt kan allerlei vormen hebben. Materiële schade aan je auto, kleding of andere spullen. Of letselschade: je bent gewond geraakt en wordt geconfronteerd met verlies aan inkomen, extra kosten van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, ziektekosten die niet vergoed worden. Bovendien is smartengeld soms ook niet meer dan terecht. En bij overlijden zou het niet meer dan logisch zijn dat de veroorzaker de kosten van de uitvaart betaalt.

Soms zijn er voor de verzekering van verhaalsbijstand verschillende mogelijkheden. Bij een rechtsbijstandverzekering kun je verschillende modules kiezen. Eén daarvan is de motorrijtuigenrechtsbijstand. Deze dekking geldt dan voor alle auto's binnen het gezin.

Een andere keuze voor rechtsbijstand rondom de auto is het opnemen van een rechtsbijstanddekking in de autoverzekering. Die geldt dan alleen voor die ene verzekerde auto. Dat is vooral zinvol als je geen aparte rechtsbijstandverzekering hebt en de auto alleen WA verzekerd is. Dan wordt schade aan de eigen auto immers niet vanuit de eigen verzekering vergoed. Soms kan het problemen opleveren om de kosten bij de tegenpartij te verhalen.

Begrip over de rechtsbijstandverzekering omschreven in april 2013. Laatst gewijzigd op 18 augustus 2015.