Wanneer kan ik mijn rechtsbijstandverzekering aanspreken?

De rechtsbijstandverzekering biedt je juridische bijstand in bepaalde in de polis omschreven gevallen. Er zijn verschillende vormen en varianten met eigen dekkingsomschrijvingen en voorwaarden, maar hoofdzakelijk zijn de rechtsbijstandverzekeringen vrijwel gelijk.

De meeste rechtsbijstandverzekeringen zijn modulair opgebouwd. Dat wil zeggen dat je zelf kiest welke modules je wenst te verzekeren. De polissen bieden een basisdekking welke uit te breiden is met meerdere modules. Modules die je bij veel verzekeraars kunt bijverzekeren zijn bijvoorbeeld: wonen, arbeid en verkeer.

Waar biedt de basisverzekering dekking tegen?
De basisdekking biedt je bescherming met betrekking tot overeenkomsten die je aangaat als consument. Ook kan je rechtsbijstand worden verleend om schade te verhalen op een veroorzaker van een schade. Als je beschuldigd wordt van een strafbaar feit kun je ook een beroep doen op deze verzekering. Dit geldt weer niet als er sprake is van opzet. Geschillen in de familie vallen maar beperkt onder de basisdekking van de rechtsbijstandverzekering. Echtscheiding is uitgesloten, maar nalatenschappen vallen standaard vaak wel onder de dekking.

Drempelbedrag voor rechtsbijstand
Verzekeraars willen voorkomen dat ze kosten moeten maken voor zaken met een klein financieel belang. Daarom hanteren ze vaak een franchise die tussen de 110 en 225 euro bedraagt. Voor zaken met een geringer financieel belang kun je wel advies inwinnen bij de verzekeraar, maar ze gaan de juridische strijd niet aan voor dergelijke zaken.

Bestaande geschillen zijn uitgesloten
Om te voorkomen dat een rechtsbijstandverzekering wordt afgesloten voor een lopend geschil hanteren verzekeraars een wachttijd van drie maanden. Daarnaast worden bij het afsluiten van de verzekeringen lopende geschillen nadrukkelijk uitgesloten. De verzekering moet namelijk niet afgesloten zijn gericht op een bepaald geschil.

Geschillen omtrent het inkomen en werk
Arbeidsgeschillen vormen een belangrijke dekking in de rechtsbijstandverzekering. Deze kosten worden alleen vergoed bij de uitgebreidere dekkingen of als de module arbeid en inkomen is meeverzekerd. In deze dekking wordt bijvoorbeeld juridische bijstand verstrekt bij reorganisaties, maar ook bij andere geschillen met betrekking tot het inkomen.

Vraag over rechtsbijstandverzekering met betrekking tot dekkingen beantwoord in november 2013. Laatst gewijzigd op 1 april 2014.