Barbecue schade: wat dekt welke verzekering?

De zomer is een periode, waarin de barbecue vaak tevoorschijn wordt gehaald om gezellig met het gezin of met familie en vrienden van een fijne avond en heerlijke maaltijd te genieten. Het komt echter wel eens voor dat de gezellige barbecue opeens een andere wending krijgt. Wat dekt welke verzekering?

Bijvoorbeeld doordat er onzorgvuldig wordt omgesprongen met houtskool. Er zijn mensen die spiritus op al brandende kolen gooien en daardoor te maken krijgen met brandwonden. Dat kan tot letselschade leiden. Ook in andere situaties kan er schade ontstaan, bijvoorbeeld als door een storm de barbecue omver wordt geworpen. Of de barbecue kan uit de tuin worden gestolen. Als er barbecue schade ontstaat, dan zijn er verschillende verzekeringen, waarop een beroep kan worden gedaan.

Inboedelverzekering en barbecue schade
Als er door het gebruik van de barbecue schade ontstaat aan bijvoorbeeld tuinmeubelen die in aanraking zijn gekomen met het vuur, dan valt de schade onder de dekking van de inboedelverzekering. Er wordt ook dekking geboden vanuit de inboedelverzekering als de barbecue uit de tuin wordt gestolen, waarbij wel de voorwaarde kan gelden dat de tuin goed afgesloten kan worden.

Op het moment dat een storm ervoor zorgt dat de barbecue beschadigt raakt, dan geldt eveneens dat er voor het vergoeden van de schade een beroep kan worden gedaan op de inboedelverzekering. Er dient dan wel sprake te zijn van een storm met minimaal windkracht 7 die door het KNMI is vastgesteld.

  • Schade aan tuinmeubelen
  • Diefstal van barbecue
  • Beschadigde barbecue door storm

Barbecue schade - wat dekt welke verzekering?

Opstalverzekering en barbecue schade
De barbecue kan tevens schade veroorzaken aan zaken in de directe omgeving, zoals aan het tuinhuisje of aan het huis zelf. Ook de schutting kan te maken krijgen met schade als deze bijvoorbeeld vlam vat. In dit soort situaties biedt de opstalverzekering doorgaans uitkomst. De schutting wordt namelijk gezien als een onderdeel van het huis.

Bij een huurwoning is het anders geregeld, want dan is er geen sprake van een opstalverzekering. De schutting zal dan onder het huurdersbelang vallen en daarvoor wordt vanuit de inboedelverzekering dekking geboden.

Ontstaat er schade aan de schutting van de buren? In dat geval kunnen de buren een beroep doen op de eigen opstalverzekering. De kans is dan wel groot dat de verzekeraar van de buren de schade bij de veroorzaker verhaald, die vervolgens een beroep kan doen op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

Overigens wordt schade die is ontstaan aan de carport doordat er onder de carport gebarbecued is niet vergoed. Dat komt doordat de schade in dat geval mogelijkerwijs te verwachten is. Het gaat bij het vergoeden van schade om situaties die als een onverwachte gebeurtenis kunnen worden omschreven. De opstalverzekering dekt de volgende barbecue schade:

  • Schade aan tuinhuisje
  • Schade aan schuur
  • Schade aan schutting
  • Schade aan huis

Aansprakelijkheidsverzekering en barbecue schade
Het is natuurlijk belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de barbecue, maar er kunnen zich altijd situaties voordoen, waarin er letselschade ontstaat. Er kan iemand gewond raken en letsel oplopen. Of de kleding kan schroeien en beschadigd raken. In dat geval kan er een beroep worden gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering. De zorgverzekering speelt in die zin nog een rol dat er medische zorg wordt vergoed.

Om te voorkomen dat er een beroep moet worden gedaan op een van de bovengenoemde verzekeringen in verband met barbecue schade, is het belangrijk om altijd de veiligheidsaspecten in ogenschouw te nemen.

Vraag beantwoord in augustus 2015. Laatst gewijzigd op 7 augustus 2015.