Wat betekent een 'en bloc clausule'?

Ik ben bij informatie over een uitvaartverzekering een en bloc clausule tegengekomen. Wat is dat?

Een en bloc clausule houdt in dat de verzekeraar wijzigingen kan aanbrengen in bestaande polissen. Dat kan gaan om wijziging van de premie of van de voorwaarden. Dat mag dan niet om één specifieke verzekering van één klant gaan, de aanpassing moet voor een groep van verzekeringen (en bloc) gelden.

Met zo'n en bloc clausule kan de verzekeraar, zoals ze dat mooi noemen, de voorwaarden eenzijdig wijzigen. Ze hoeven het jou als verzekerde niet te vragen, ze mogen het gewoon doen. Op die manier kan dus plotseling de premie verhoogd worden of de dekking verminderd.

Als de aanpassing een verslechtering voor jou betekent heb je wel het recht de verzekering te beëindigen (binnen 30 dagen). Tenminste, als de verzekeraar de aanpassing zelf bedacht heeft. Is de wijziging voorgeschreven door de overheid, dan niet.

Vraag beantwoord in mei 2013. Laatst gewijzigd op 1 april 2014.