Waar kan ik terecht met mijn klacht over een verzekeraar?

Klachten over financieel dienstverleners kunnen ingediend worden bij het Kifid.

Vroeger waren er verschillende klachteninstituten voor de verschillende soorten financieel dienstverleners. Banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, tussenpersonen, ze hadden allemaal een eigen klachtenloket.

Sinds 2007 zijn deze loketten samengevoegd tot één klachtenloket: het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Dit is de plek waar klachten over financieel dienstverleners ingediend kunnen worden.

Voordat je dat doet, moet je wel eerst je klacht hebben voorgelegd aan de financieel dienstverlener zelf. Als eerste stuur je dus een brief naar de verzekeraar, waarin je jouw klacht voorlegt. Komt dat niet tot een bevredigende oplossing, dan stap je naar het Kifid.

Voor klachten over verzekeraars is er nog een uitzondering. Gaat jouw klacht over het gedrag van de verzekeraar, dan zal deze behandeld worden door de Tuchtraad Assurantiën van het Verbond van Verzekeraars. Daar kun je niet zelf naartoe stappen: jouw klacht wordt daar ingebracht door het Kifid, door de verzekeraar of een tussenpersoon of advocaat. Deze aparte instantie is opgezet om extra aandacht te geven aan de goede naam, het aanzien van en het vertrouwen in de verzekeringsbranche.

Vraag beantwoord in mei 2013.