Eigen risico

Het eigen risico is het deel van een schade dat je zelf moet betalen. Een eigen risico komt bij veel verzekeringen voor.

Als je een eigen risico hebt, krijg je het eerste bedrag aan schade niet vergoed. Of je moet het terugbetalen aan de verzekeraar. Zo hoopt de verzekeraar dat je beter je best doet om schade te voorkomen. De eerste rekening is tenslotte voor jezelf!

Pas als het bedrag aan schade hoger is dan het eigen risico, gaat de verzekeraar uitkeren. In veel verzekeringen is een eigen risico opgenomen. Bij de zorgverzekering is het zelfs wettelijk verplicht.

Of een verzekering een eigen risico kent, en hoe hoog dat is, hangt af van de verzekering. Het staat op de polis of in de voorwaarden. De ene keer is het een vast bedrag, de andere keer een percentage.

Een eigen risico is niet altijd standaard. Het kan een keuze zijn om wel of geen eigen risico te accepteren. Of een hoger eigen risico. Dan betaal je minder premie, omdat je een deel van het risico voor eigen rekening neemt. Zo kun je flink besparen op de premie van bijvoorbeeld je autoverzekering of je zorgverzekering.

Het eigen risico bij autoverzekeringen wordt vaak beïnvloed wanneer je de schade bij een aangesloten schadeherstelbedrijf van de verzekeraar laat repareren. Daarmee wordt vaker het eigen risico verlaagd met een bedrag waardoor het eigen risico verminderd of zelf nul kan bedragen.

Begrip over de autoverzekering omschreven in oktober 2012. Laatst gewijzigd op 4 juni 2021.