Schadevrije jaren werking

Bij een autoverzekering levert het je korting op als je geen schade hebt geclaimd.

Het woord zegt het al: schadevrije jaren zijn jaren waarin je geen schade hebt geclaimd. Die jaren zijn erg belangrijk voor de premie van je autoverzekering. Daarbij krijg je namelijk een hogere korting naarmate je meer schadevrije jaren hebt.

Voor het bepalen van het percentage korting dat wordt losgelaten op de premie voor je autoverzekering gebruiken verzekeraars een bonus-malusladder. Een ladder met treden, elke trede staat voor een bepaald percentage korting op de 'normale bruto premie'. Of beter gezegd... eigenlijk krijgt iedereen korting en betaalt dus bijna niemand die normale bruto premie.

Wie een schade claimt, valt terug op de ladder. Hoeveel treden je dan naar beneden gezet wordt, verschilt per verzekeraar. In één keer vijf treden is heel normaal. Wie meerdere schades in één jaar claimt, valt nog verder terug. Treden naar beneden betekent minder korting en dus een hogere premie voor je autoverzekering.

Als je jouw autoverzekering opzegt, krijg je de opgebouwde schadevrije jaren mee. Dat is niet hetzelfde als de trede waarop je bent ingeschaald. De treden zijn immers verschillende per verzekeraar. Het kan dus zomaar gebeuren dat je bij je oude verzekeraar een gunstiger trede had dan bij de nieuwe. Soms kun je daar bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering ook nog over onderhandelen, de zogename inschalingstredes.

Het aantal schadevrije jaren dat op jouw naam staat, is geregistreerd in de centrale database RoyData. Daar staan ze in zolang ze geldig zijn: tot drie jaar na het opzeggen van je autoverzekering. In plaats van opzeggen kan een autoverzekering ook opgeschort worden. Dan blijven de schadevrije jaren ook drie jaar geldig en activeer je de autoverzekering opnieuw zonder nieuw aan te vragen.

Let op; wanneer je heel veel schade vrije jaren hebt opgebouwd, dan val je bij een schuldschade automatisch terug met 5 tredes. De bonus-malusladder kan dus een maximaal aantal tredes hebben van bijvoorbeeld 21 terwijl je misschien al 25 schade vrije jaren hebt. Concreet betekent dat een terugval van trede 21 naar trede 16 en NIET van trede 25 naar trede 20. Daarmee ben je dus bij een schuldschade in dit voorbeeld direct 9 schade vrije jaren kwijt (teruggevallen).

Begrip over de autoverzekering omschreven in december 2012. Laatst gewijzigd op 7 juni 2021.