Wat is het verschil tussen rechtsbijstand en verhaalsbijstand?

Bij autoverzekeringen krijg je de keuze voor rechtsbijstand of verhaalsbijstand. Wat is het verschil?

Een rechtsbijstandverzekering kun je als losse verzekering afsluiten, maar ook als aanvullende dekking in de autoverzekering. Dan gaat het specifiek om rechtsbijstand die je nodig hebt in conflicten rondom je auto: rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen. Met deze dekking krijg je juridische bijstand in zo ongeveer alle mogelijke geschillen die je kunt hebben over je auto. Niet alleen bij schade aan de auto, maar ook bij conflicten over aankoop of reparatie. En ook als je vervolgd wordt in verband met een verkeersovertreding.

Een verhaalsbijstandverzekering is minder uitgebreid. Dan krijg je juridische hulp bij het verhalen van schade die jij hebt geleden door het toedoen van een ander. Vaak gaat het verhalen van schade zonder problemen, de tegenpartij is immers ook verplicht verzekerd voor zijn aansprakelijkheid. Dat is helaas niet altijd zo gemakkelijk. Soms vindt de (verzekeraar van de) tegenpartij dat het jouw schuld was. Of hij is het niet eens met de geclaimde kosten. Deze discussies vergen juridische kennis. Via de verhaalsbijstand krijg je de benodigde juridische ondersteuning.

Vraag over autoverzekering met betrekking tot dekkingen beantwoord in april 2013. Laatst gewijzigd op 1 april 2014.