Bereddingskosten

Verzekeringsmaatschappijen vinden het belangrijk dat een schade wordt voorkomen of beperkt en daarom vergoeden zij bereddingskosten. Dit geldt uiteraard enkel voor spullen die worden gedekt door de inboedelverzekering of opstalverzekering.

Bereddingskosten zijn dus de kosten die een verzekerde maakt voor het voorkomen of beperken van schade, ongeacht of de reddingspoging is geslaagd of niet. Ook wanneer er schade optreedt om andere schade te voorkomen of verminderen, vallen die kosten onder de bereddingskosten.

Voorbeeld: Er ontstaat brand in de keuken, je pakt de handblusser om de brand te blussen. De kosten voor een nieuwe blusser zijn bereddingskosten. Als je door het blussen schade hebt aangericht aan spullen dan valt dit eveneens onder de bereddingskosten. Bij bereddingskosten moet er wel sprake zijn van acute dreiging, onderhoud en preventie vallen dus niet onder deze kosten. Twijfel je of iets wel of niet onder bereddingskosten valt, neem dan contact op met jouw verzekeraar.

Begrip over de inboedelverzekering omschreven in oktober 2014. Laatst gewijzigd op 9 oktober 2014.