Indexatie

Bij indexatie wordt het verzekerd bedrag verhoogd op basis van de indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wanneer je een inboedelverzekering afsluit bepaald je aan de hand van een inboedelmeter hoeveel je inboedelwaard is. In de loop der jaren veranderd je in inboedel en stijgen de prijzen. Om onderverzekering te voorkomen zorgt de verzekeraar ervoor dat je inboedelwaarde wordt geïndexeerd.

Begrip over de inboedelverzekering omschreven in oktober 2016. Laatst gewijzigd op 5 oktober 2016.