Ketenzorg

Ketenzorg is een omvangrijk begrip. Volgens de Inspectie voor de Volksgezondheid is ketenzorg het samenhangende geheel van zorginspanningen door verschillende zorgaanbieders bij één lijder aan een bepaalde ziekte.

De zorg bestaat dus uit een groot aantal onderdelen. Er wordt zorg geboden door diverse zorgverleners die, als schakels in een keten, onafscheidelijk verbonden zijn met elkaar en volledig op elkaar zijn ingespeeld. Een keten is een samenwerking tussen zorgpartijen die zowel onafhankelijk als afhankelijk van elkaar functioneren. De klant staat altijd centraal bij het ordenen en afstemmen van de activiteiten.

Vaak is het startpunt bij ketenzorg de eigen huisarts. Deze bekijkt of jij zorg en begeleiding nodig hebt en vervolgens welke zorg jij het beste kunt krijgen via het regionale ketenzorg-netwerk van zorgverleners. Daarna wordt samen gekeken door welke zorgverlener jij hebt beste geholpen kunt worden. Ketenzorg resulteert dan ook in beter afgestemde zorg voor jou en beheersing van zorgkosten. Tevens wordt de druk op specialistische ziekenhuiszorg in de toekomst vermindert door effectieve ketenzorg.

Ook in Nederland verandert de samenstelling van de zorgvraag en wordt de zorgvraag ook steeds complexer. Al een aantal jaren is een toename gesignaleerd van het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen. Samenwerking tussen aanbieders van verschillende soorten zorg, ketenzorg dus, wordt hierdoor een vereiste.

Begrip over de zorgverzekering omschreven in september 2014. Laatst gewijzigd op 1 september 2014.