Wet BIG

De wet BIG staat voor wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. In de wet BIG staan de regels voor beroepen in de gezondheidszorg waardoor patiënten beschermd worden tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

De wet BIG is ontstaan in 1993 en bedoeld om de kwaliteit van de uitoefening van de zorg te bewaken. Op deze manier worden zowel patiënten als zorgverleners behoedt tegen het onzorgvuldig uitoefenen van de beroepen. Daarnaast heeft de wet BIG de kansen voor mantelzorgers vergroot.

Een aantal beroepen in de zorg geniet dankzij de wet BIG van titelbescherming. De voorwaarde is dat men beschikt over een afgeronde opleiding en een registratie in het BIG-register. Wanneer iemand zijn beroep niet meer of slechts gedeeltelijk mag uitoefenen, dan staat dit ook vermeld in het BIG-register.

Begrip over de zorgverzekering omschreven in augustus 2017. Laatst gewijzigd op 28 augustus 2017.