Wat is een inkomensafhankelijke bijdrage?

Er staat inkomensafhankelijke bijdrage bij de zorgverzekering, wat houdt dit in? Hoeveel bedraagt dit en aan wie moet ik deze bijdrage betalen?

Voor de zorgverzekering moet je twee verschillende premies betalen. De kosten voor de zorgverzekering vallen uiteen in twee delen. Voor de basisverzekering en eventueel voor de aanvullende zorgverzekering betaal je een vaste premie aan je verzekeraar. Daarnaast dien je een bijdrage te betalen aan de overheid, een vooraf bepaald percentage van het inkomen. Dit wordt ‘inkomensafhankelijke bijdrage’ genoemd.

De inkomensafhankelijke bijdrage is een bijdrage die iedereen die een belastbaar inkomen heeft uit werk of woning moet voldoen. Deze bijdrage, is zoals de naam al zegt, afhankelijk van je inkomen. Bij een laag inkomen, kun je een tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering krijgen in de vorm van zorgtoeslag.

Inhouden inkomensafhankelijke bijdrage
De bijdrage wordt ingehouden op het loon of uitkering, dit gebeurt automatisch. Hoeveel er wordt ingehouden hangt ervan af wat voor soort inkomen je hebt. Meestal wordt het vergoed door de werkgever of uitkeringsinstantie. Over de vergoeding moet je loonbelasting en premie volksverzekeringen betalen.

Maximale inkomensafhankelijke bijdrage
Er geldt een maximum voor de inkomensafhankelijke bijdrage. Wanneer het bijdrage-inkomen hoger is dan het maximumbijdrage-inkomen (2014: € 51.414), hoef je over de rest van het inkomen geen inkomensafhankelijke bijdrage.

Aan wie betalen?
Wanneer je een werkgever hebt, houdt deze de bijdrage in op het loon. De werkgever draagt het af aan de Belastingdienst. Indien je een uitkering ontvangt, houdt de uitkeringsinstantie de bijdrage in en geeft dit aan de Belastingdienst. Andere inkomsten dan in loondienst? Dan krijg je een "inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet".

Vraag over zorgverzekering met betrekking tot algemeen beantwoord in september 2014. Laatst gewijzigd op 11 september 2014.