Kan een zorgverzekeraar mij een polis weigeren?

‘Ik ben chronisch ziek en heb een medisch verleden en heb een aanvullende zorgverzekering aangevraagd. De zorgverzekeraar wil mij echter niet accepteren, mag dat zomaar?’

Ja, de zorgverzekeraar heeft namelijk geen acceptatieplicht betreffende de aanvullende zorgverzekering. De verzekeraar heeft altijd het recht om consumenten voor de aanvullende zorgverzekering te weigeren of extra voorwaarden te stellen om toegelaten te worden. Dat kunnen voorwaarden zijn die betrekking hebben op de leeftijd van de aanvrager, maar er kan ook een voorbehoud worden getroffen door consumenten eerst een medische verklaring te laten invullen.

Overigens zijn er maar weinig verzekeraars die voor een beperkte aanvullende verzekering deze medische vragen stellen. Medische vragen komen veelal voor bij de meest uitgebreide aanvullende zorgverzekeringen en tandartsverzekeringen.

De zorgverzekeraar mag geen polis weigeren voor de basisverzekering. Daarvoor geldt namelijk wel een acceptatieplicht bij de zorgverzekeraar. Hierop geldt een uitzondering en dat is dat weigering mag plaatsvinden op basis van frauduleus handelen en wanbetaling.

Wanneer je een aanvullende verzekering wil afsluiten zal de verzekeraar vaak eisen dat de basisverzekering ook bij hun komt te lopen. Het is overigens wel mogelijk om bij de ene verzekeraar een basisverzekering af te sluiten en bij de andere verzekeraar een aanvullende zorgpolis te nemen.

Dit is echter niet aan te raden en eigenlijk alleen gewenst wanneer er geen andere mogelijkheden zijn. Het is niet aan te raden omdat er anders discussie en daarmee administratieve rompslomp kan ontstaan over wie de ziektekosten moet betalen. De basisverzekeraar of de aanvullende ziektekosten verzekeraar. Eén en dezelfde verzekeraar voor de basis- en aanvullende verzekering is daarom gewenst.

Voorbeeld: een reumapatiënt heeft fysiotherapie nodig en vraagt aanvullende zorgverzekering aan bij zorgverzekeraar X.

Verzekeraar X hanteert acceptatiecriteria voor toelating tot de verzekering en vraagt de consument om een medische verklaring in te vullen. Daaruit blijkt dat de aanvrager reumapatiënt is en als chronisch ziek kan worden beschouwd.

De zorgverzekeraar weet dat reumapatiënten een hoog risico met zich meebrengen ten aanzien van de vraag naar zorg. Verzekeraar X besluit op basis van het hoge risico de aanvullende zorgverzekering te weigeren.

De aanvrager van de aanvullende zorgverzekering wordt in dit geval aangeraden om op zoek te gaan naar een andere zorgverzekeraar.

Vraag over zorgverzekering met betrekking tot algemeen beantwoord in september 2013.