Prolongatie

Prolongatie van een verzekering wil zeggen het verlengen van een verzekering.

Wanneer er wordt gesproken van het prolongeren van je verzekering, dan wordt er dus bedoeld dat je verzekering wordt verlengd.

Een verzekeraar mag niet zomaar je polis stilzwijgend verlengen. Voor 2010 was dit wel het geval. De verzekeraar dient jou op tijd op de hoogte te stellen dat jouw verzekering afloopt en stuurt daarbij vaak een nieuw polisblad mee. Op deze manier kan je kiezen voor een verlenging of tijdig je verzekering opzeggen of overstappen.

Prolongeert jouw verzekeringspolis, dan moet je prolongatiekosten betalen. Dit zijn de administratieve kosten die door de verzekeraar gemaakt worden voor jouw polis. De hoogte van de prolongatiekosten kunnen verschillen per verzekeraar.

Begrip omschreven in februari 2017. Laatst gewijzigd op 6 februari 2017.