Verzekeringsclausule

Een verzekeringsclausule is een aanvulling op de polisvoorwaarden van een verzekeringsmaatschappij.

In deze aanvulling worden de polisvoorwaarden van een bepaalde verzekering verder uitgebreid of juist beperkt. Een verzekeringsclausule is pas geldig wanneer er op het polisblad wordt verwezen naar de clausule.

Wanneer een clausule in strijd is met de voorwaarden kan men deze negeren en is de clausule dus geldig. Het gebeurt soms ook dat verzekeraars de meest voorkomende verzekeringsclausules vast opnemen in hun polisvoorwaarden.

Begrip omschreven in september 2016. Laatst gewijzigd op 21 september 2016.