20% maakt keuze voor hoogste eigen risico bij zorgverzekering

Er is door de Consumentenbond een onderzoek via een poll uitgevoerd, waarbij aan consumenten gevraagd is naar de keuze met betrekking tot het eigen risico. Daaruit is naar voren gekomen dat 20% van plan is om bij de zorgverzekering het hoogste eigen risico te nemen.
Verhogen eigen risico zorgverzekering kent voordelen en nadelen

Verhogen eigen risico zorgverzekering kent voordelen en nadelen

In 2016 wordt het verplichte bedrag van het eigen risico bij de zorgverzekering verhoogd naar 385 euro. Het is voor consumenten mogelijk om op basis van vrijwilligheid voor een hoger eigen risicobedrag te kiezen. Het hoogste bedrag dat extra bij het verplichte bedrag kan worden opgeteld, bedraagt 500 euro. Uit navraag van de Consumentenbond onder consumenten is gebleken dat 20% de keuze maakt voor een totaalbedrag van 885 euro aan eigen risico.

10 procent van de deelnemers aan de poll weet nog niet of de keuze voor een vrijwillig eigen risico wordt gemaakt. De ruime meerderheid heeft echter laten weten om in elk geval het bedrag niet op vrijwillige basis te verhogen. Hier kiest tweederde van de respondenten voor en de rest maakt de keuze om tussen beide bedragen in te zitten.

Korting op premie

De reden dat consumenten wel de keuze maken voor het verhogen van het bedrag komt doordat er een korting op de premie van de zorgverzekering geboden wordt. Voor dit jaar geldt dat er bijvoorbeeld geprofiteerd kan worden van een korting tot 72 euro op jaarbasis als er sprake is van een vrijwillig eigen risico van 100 euro. Bij een volledig vrijwillig eigen risico van 500 euro geldt dat de korting wel kan oplopen tot 324 euro.

Nadelen vrijwillig eigen risico

De korting op de premie van de zorgverzekering klinkt natuurlijk aantrekkelijk, maar er wordt lang niet in alle situaties van geprofiteerd. Consumenten kunnen wel optimaal van de korting profiteren als er in een jaar geen beroep gedaan is op zorg, waarvoor het eigen risico wordt aangesproken.

Als er echter sprake is van een beroep op de zorg, waarbij de kosten hoger uitkomen dan het totaalbedrag van het eigen risico, dan is er van voordeel van de korting op de premie geen sprake meer. Bijvoorbeeld als gekozen is voor het vrijwillige bedrag van 500 euro en de kosten voor zorg met het eigen risico komen uit boven 885 euro, dan valt het kortingsvoordeel dat kan oplopen tot 324 euro weg.

Er kan nog een nadeel aan verbonden zijn, want iemand die voor het hoogste vrijwillige bedrag kiest, moet het bedrag bij een beroep op de zorg dan wel kunnen betalen. Als er geen geld achter de hand is om het vrijwillig eigen risico te dragen, dan wordt aangeraden om daar niet voor te kiezen.

Bij een zorgverzekering met alleen het verplichte eigen risico geldt dat zorgverzekeraars de gelegenheid bieden om het bedrag van 385 euro in termijnen te betalen. De premies van de zorgverzekeraars worden in de komende maand bekendgemaakt. Vanaf dat moment is het mogelijk om een goede vergelijking te maken tussen de verschillende premies. Overigens geldt voor een aanvullende zorgverzekering dat het eigen risico niet van toepassing is.

Gepubliceerd op 21 oktober 2015 om 10:31 uur in de categorie zorgverzekering.