Vrijwillig eigen risico

Het vrijwillig eigen risico is een risico dat bovenop het verplicht eigen risico komt. Hoe hoger het eigen risico, des te lager de premie.

Een vrijwillig eigen risico komt bij de zorgverzekering voor, maar bijvoorbeeld ook bij de autoverzekering. Je kunt er voor kiezen om minder premie te betalen voor de autoverzekering door een hoger vrijwillig risico te nemen. Het is dan wel verstandig wat spaargeld achter de hand te hebben. In geval van schade kunnen de kosten namelijk flink oplopen.

Ook bij de zorgverzekering komt het begrip ‘vrijwillig eigen risico’ voor. De hoogte van het vrijwillig eigen risico kun je zelf kiezen. Meestal in stappen van 100 tot maximaal 500 euro. Het vrijwillige eigen risico komt bovenop het verplicht eigen risico. Zowel bij de autoverzekering als de zorgverzekering kent men een verplicht eigen risico. Bij de zorgverzekering wordt ieder jaar het verplicht eigen risico vastgesteld. In 2015 is het verplicht eigen risico 375 euro. Met een maximaal vrijwillig eigen risico van 500 euro kom je dan op een totaal eigen risico van 875 euro.

Voorbeeld: iemand heeft een zorgverzekering met een vrijwillig eigen risico van 100 euro per jaar en een verplicht eigen risico van 375 euro. Dan moet hij/zij de eerste 475 euro aan zorgkosten uit de basisverzekering zelf vergoeden.

Begrip over de zorgverzekering omschreven in september 2014. Laatst gewijzigd op 21 mei 2015.