2013 en de verzekeringsmarkt

Net als voorgaande jaren verandert er weer veel op 1 januari, de belangrijkste wijzigingen in de verzekeringsmarkt in kaart gebracht.
Weer een hoop veranderingen in 2013, ook met betrekking tot verzekeringen.

Weer een hoop veranderingen in 2013, ook met betrekking tot verzekeringen.

Per 1 januari 2013 zijn er weer diverse wijzigingen in wetten en regels, hieronder alle belangrijke wijzigingen gerelateerd aan de Nederlandse verzekeringsmarkt.

Afleggen bankierseed
Alle bestuurders, commissarissen bij verzekingsmaatschappijen zullen een bankierseed of belofte moeten gaan afleggen. Belangrijkste hierin is dat de belangen van de klant het belangrijkste zijn binnen de organisatie, de AFM en DNB zullen toezicht houden op afleggen van deze eed of belofte en het nakomen er van.

Hoger eigen risico zorgverzekering
Iedereen met een zorgverzekering krijgt een hoger risico, voorheen bedroeg dit eigen risico € 220 en in 2013 zal dit € 350 zijn. Lage inkomens krijgen als compensatie zorgtoeslag.

Provisieverbod diverse verzekeringen
Bij het afsluiten van ingewikkelde financiële producten zoals pensioenverzekeringen, levensverzekeringen en hypotheken zal de tussenpersoon of andere "verkopende" organisatie geen provisie meer mogen ontvangen.

Centraal orgaan voor zorg
Met de oprichting van het Nederlands Instituut voor de Zorg (NIvZ) zullen diverse werkzaamheden centraal worden ondergebracht. Dit zijn de werkzaamheden van Regieraad Kwaliteit van Zorg en het Coördinatieplatform Zorgstandaarden maar ook het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Gepubliceerd op 1 januari 2013 om 13:28 uur.