AFM houdt ontwikkeling arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de gaten

Op maandagavond 27 januari is er door het programma Tros Radar aandacht besteed aan de verhoging van de premie van arbeidsongeschiktheidsverzekering via de ‘en bloc clausule’. Ook de AFM houdt de ontwikkelingen op dat gebied in de gaten.
En bloc clausule arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp’ers

En bloc clausule arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp’ers

Tros Radar heeft in haar uitzending van 27 januari uitgebreid aandacht besteed aan de toepassing van de ‘en bloc clausule’ door verzekeraars. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft als toezichthouder een belangrijke taak om de wijze waarop verzekeraars de verhoging van premies van verzekeringen vormgeven in de gaten te houden. De ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsongeschiktheidsverzekering worden in dat kader niet altijd als positief beschouwd door de AFM.

En bloc clausule
Er zijn veel zelfstandigen zonder personeel die een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten. Een grote groep van deze verzekerden heeft onlangs te maken gekregen met premieverhogingen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De premieverhogingen worden doorgevoerd op basis van de ‘en bloc clasusule’ die voor iedereen met eenzelfde arbeidsongeschiktheidsverzekering geldend zijn en dan ook geen betrekking hebben op wijzigingen in de persoonlijke situatie.

Er worden vaak onduidelijke redenen opgegeven die ten grondslag liggen aan de premieverhoging, die op basis van de ‘en bloc clausule’ kan worden doorgevoerd. Deze redenen variëren van gewijzigde marktomstandigheden tot een groter aantal uitkeringen in een bepaalde beroepsgroep.

De rechter heeft in 2013 naar aanleiding van een rechtszaak erop gewezen dat de ‘en bloc clausule’ niet toegepast zou moeten worden als er sprake is van een onjuiste inschatting van de schadelast

Verzekering opzeggen na premieverhoging
Verzekerden hebben altijd het recht om de verzekering op te zeggen na een wijziging in de polis, zoals een premieverhoging. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het vaak echter lastig om tijdig en voordelig ergens anders een passende verzekering te vinden. Consumenten kunnen klachten over premieverhogingen op basis van de genoemde clausule melden bij het AFM.

Gepubliceerd op 28 januari 2014 om 13:50 uur.