Allsecur op vingers getikt door Reclame Code Commissie

Allsecur is door de Reclame Code Commissie (RCC) op de vingers getikt voor de laatste reclamespot van de verzekeraar. Deze zou volgens de RCC niet duidelijk genoeg zijn.
Bron: Allsecur tv-spot

Bron: Allsecur tv-spot

De Allianz-dochter heeft van de RCC te horen gekregen dat het bewuste tv-spotje ten onrechte de indruk wekt dat de premie automatisch naar beneden wordt bijgesteld bij oudere auto’s. Dit is alleen mogelijk wanneer de dekking eerst naar beneden bijgesteld wordt, maar dit zou volgens de commissie niet duidelijk genoeg zijn en beveelt de verzekeraar daarom ook op niet meer op deze manier reclame te maken.

“Nu in de televisiereclame niet is vermeld dat de Premie Alert een advies tot aanpassing van de dekking inhoudt, is er sprake van verborgen houden van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Naar het oordeel van de Commissie kan de uiting de gemiddeld consument er bovendien toe brengen een besluit over een transactie, het afsluiten van een autoverzekering bij Allsecur, te nemen dat hij anders niet had genomen en is deze daarom misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.” Aldus de RCC.

Reclameboodschap

In de reclamespot verrassen de broers Coronel een automobilist met zijn ‘jarige’ auto door hem te versieren. Daarbij vertellen de broers dat de premie voor auto’s van zes jaar en ouder omlaag kan en dat Allsecur als service haar klanten daarvan op de hoogte stelt door middel van een premie-alert. Klagers vinden dat Allsecur met de campagne impliceert dat de premie omlaag gaat, terwijl eigenlijk bedoeld wordt dat bij een dergelijke leeftijd van de auto, het raadzaam is de dekking naar beneden aan te passen waardoor ook de premie zal dalen. Het aanpassen van deze dekking blijft echter een keuze van de verzekeringsnemer en is niet afhankelijk van de leeftijd van het voertuig.

Standpunt Allsecur

Allsecur is het echter niet eens met de uitspraak van de Reclame Code Commissie. De verzekeraar is van mening dat de campagne voldoende duidelijk maakt dat bestaande klanten een premie-alert ontvangen om vervolgens extra informatie te krijgen over de aanpassing van de dekking voor auto’s van zes jaar of ouder. Allsecur is al vaker op de vingers getikt door de RCC. In augustus 2014 pasten zij een tv-commercial aan naar aanleiding van een oordeel van de RCC.

Lees ook:

Gepubliceerd op 3 juli 2017 om 9:00 uur.